Woord­voering: Cultuur­par­ti­ci­patie


13 september 2023

Mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. De toegankelijkheid van cultuur wordt met een mooi woord culturele democratie genoemd. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat die culturele democratie zo groot mogelijk is. Er is al veel gezegd door andere fracties, dus ik hou het kort. Ook voor het CDA. Wat ons betreft kan helpen om die culturele democratie zo groot mogelijk te krijgen is dat er goed gespreid wordt met cultureel aanbod en dat er wordt geïnvesteerd in bibliotheken. We geloven dat dit zich uitbetaalt. Denk aan preventie, gezondheid, onderwijs, maar ook het functioneren van de democratie als geheel. We zijn blij met het Forum waar goedkope koffie mogelijk is en waar mensen samenkomen. VRIJDAG in de buurt, initiatieven als De Wijk De Wereld, het Volwassenenfonds, de mooie poppodia en evenementen.

Ik ga kort even de vragen van de indieners bij langs. Zijn de fracties van mening dat het aanbod niet voldoende of passend is? Nee, ik ben trots op het culturele aanbod in Groningen. Respondenten geven het, zoals Student en Stad al zei, een 7.4 en 82 procent geeft aan te vinden dat Groningen een ruim cultureel aanbod heeft. Zijn de fracties het eens dat cultuurparticipatie en toegankelijkheid van culturele voorzieningen niet goed scoort en hier meer aandacht aan dient te worden besteed? Bijna iedereen die het onderzoek heeft ingevuld bezoekt minstens enkele keren per jaar een van de genoemde activiteiten in het onderzoek. Niet iedereen hoeft elke maand kunst te bezoeken om tevreden te zijn met het culturele aanbod. We hebben in de omgeving van de gemeente en in de gemeente zelf ook hele mooie natuur die minstens zo goed werkt voor de mentale gezondheid bijvoorbeeld. Die wordt ook heel veel bezocht.

Wat je ook in het onderzoek terug zag is dat tijd nog altijd de grootste drempel is die mensen ervaren om iets te bezoeken. Dus ik denk dat het goed is om dat in het achterhoofd te houden. Dat mensen blijkbaar zoveel werken en we zo in een cultuur zijn beland waarin we geen tijd meer hebben om cultuur te verzoeken. Dat zou juist de stof tot nadenken zijn. Zijn de fracties het eens dat de gemeente meer kan doen als we oneindige financiële middelen zouden hebben? Ja, maar we doen al ontzettend veel. Noorderzon was geweldig en dat was gratis. Met instellingen als het resort en Sign zijn we blij. Het resort staat op verschillende plekken in de gemeente in de binnenstad. Sign is gratis en wisselt veel met exposities. Dus ik denk dat het aanbod heel goed is en voor mijn part is het ruim een negen. Ik zie een vraag.

Voorzitter: Inderdaad, een vraag van de Partij voor het Noorden.

Mevrouw Bernabela (Partij voor het Noorden): U zegt dat Noorderzon gratis is. Dat was het nou niet echt bepaald. Je kon er gratis rondlopen, maar ik kon daar niet gratis een container bezoeken of gratis een voorstelling bezoeken. Dus het is nietgratis.

Voorzitter: De Partij voor de Dieren.

Mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Naar het festival Noorderzon gaan is gratis en daar ben ik eigenlijk heel trots op. Dat zie je echt niet bij veel festivals dat je zo naar binnen kunt lopen. Er waren gratis bandjes en er waren wel degelijk gratis voorstellingen. Het is echt een stuk toegankelijker dan menig ander festival. Dus eigenlijk ben ik daar alleen maar heel trots op.

Interessant voor jou

Woordvoering: APVG Drugs en Skaten

Lees verder

Woordvoering: Participatiebeleid

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer