Woord­voering: Parti­ci­pa­tie­beleid


20 september 2023

Dank voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Het heeft even geduurd, maar de planning voor het nieuwe Groningse participatiebeleid staat in de steigers. Het blijft op punten nog wat vaag, maar dat is niet gek bij een conceptvisie die nog nader uitgewerkt moet worden en deel uitmaakt van een lerend proces. De Groningse participatieniveaus en uitgangspunten zijn helder en daar kunnen we ons als Partij voor de Dieren goed in vinden. Gelukkig wordt hier al ervaring mee opgedaan bij de proeftuinen van Hoogkerk, de Rivierenbuurt, en Onnen, Glimmen en Noordlaren. Vooral de waarde van transparantie is erg belangrijk: in het verleden is het te vaak gebeurd dat het inwoners niet bekend was wat voor invloed ze konden uitoefenen en wanneer.

We willen tot slot de wethouder vragen om de reflecties van Platform Cultureel Erfgoed Groningen en de Werkgroep Toegankelijk Groningen te verwerken in de uiteindelijke versie. Tot zover.