Woord­voering: Deel­scooters


12 april 2023

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. Allereerst dank aan de ambtenaren voor de beeldvormende sessie van twee weken geleden, voor alle uitgebreide documenten met data en de onderzoeksresultaten die we konden bestuderen voor deze vergadering. Wat de Partij voor de Dieren betreft biedt deze evaluatie voldoende pluspunten om de komende jaren door te gaan met deelscooters in onze gemeente. Wel met wat aanpassingen, maar daar zal ik later nog op terug komen. Deelscooters bieden namelijk in meerdere gevallen een optie om van a naar b te komen, waarin anders niet of slecht wordt voorzien. Zoals voor mensen die slecht ter been zijn, maar voor wie de afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte net te groot is. Of voor mensen die van het ene dorp of buitenwijk van de gemeente naar een andere moeten, waarbij een busreis vanwege de overstap in het centrum soms wel twee keer zo lang duurt als op de fiets of op de deelscooter. Ook kan je op een deelscooter met zijn tweeën reizen, wat op een deelfiets niet kan. Daarnaast is het geschikt voor het vervoer van zware voorwerpen als alternatief voor de auto.

In het algemeen zijn deelscooters natuurlijk een alternatief voor de bus als hij niet rijdt, zoals we het afgelopen jaar veel hebben gezien tijdens de stakingsdagen. Dat gezegd hebbende zijn we als fractie natuurlijk niet blind voorde nadelen. Met name het parkeerprobleem wat overigens, zoals ook uit het onderzoek blijkt, bij alle tweewielers speelt. Volgens mij doet het college daar in de collegebrief al een goede suggestie voor als mogelijke oplossing: in bepaalde wijken afstappen van het free floating principe en bewegen naar digitale parkeerzones met een maximaal aantal scooters die in een klein gebied gestald kunnen worden. Daarbij is het, wat ons betreft, wel van belang dat er voldoende van deze kleine zones zijn. In wijken als Beijum en Lewenborg kunnen deelscooters momenteel maar op één plek afgemeld worden, wat gezien de grote omvang van deze wijken echt te weinig is.

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Daarnaast zijn er nog wijken zoals Ulgersmaborg, Hoornsemeer, De Hunze, Van Starkenborgh, De Wijert-Zuid en Coendersborg die helemaal geen servicegebieden hebben, terwijl deelscooters juist in deze wijken door een relatief grote afstand tot het centrum meer potentie hebben om autoritten te vervangen. Ook de dorpen komen er bekaaid van af, want deelscooters zijn momenteel alleen beschikbaar in Ten Boer, Haren en Hoogkerk. Daarom de volgende vragen aan het college: hoe staat het college tegenover het verplichten van servicegebieden in dorpen als Glimmen, Garmerwolde en Ten Post voor de nieuwe vergunningsperiode? Is het college het met ons eens dat grote wijken echt om fors meer dan één klein servicegebied te vragen om een volwaardig alternatief voor de auto te zijn?

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer De Waard.

De heer De Waard (SP): Ik vroeg mij af als er een probleem is met de servicegebieden dat zo een deelscooter of deelfiets daar niet wordt aangeboden, zou het dan niet veel makkelijker zijn als die deelmobiliteit in onze eigen handen is, zodat wij daar veel meer zeggenschap over hebben?

Voorzitter: De heer Pechler.

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Ja, daar sta ik in principe positief tegenover om in ieder geval dat uit te werken in een onderzoek en kijken wat de haalbaarheid daarvan is. Daarvan heeft u de steun van mijn partij zeker. Tot slot nog een laatste vraag aan het college. Mijn fractie krijgt veel geluiden van minder mobiele mensen, dat ze het toch moeilijk vinden om in het centrum te geraken nu de bussen van de Grote Markt zijn verdwenen en het alternatief vervoer ook is stopgezet. Als we dan toch overgaan op een systeem, waarbij per parkeerplek een maximaal aantal scooters kan worden gestald, is het dan ook niet mogelijk om op bepaalde plekken binnen de Diepenring toch hier ruimte voor te maken? Bijvoorbeeld in de Kreupelstraat, zodat mensen makkelijk naar het gemeentekantoor en de Grote Markt kunnen. Tot slot steunen we het verhogen van de leges om de inzet van de ambtenaren op dit dossier meer kostendekkend te maken. Daar wou ik het graag bij laten.

Interessant voor jou

Woordvoering: Stadshavens: Groenontwikkeling en Betonbos

Lees verder

Woordvoering: Sportpark Corpus den Hoorn

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer