Woord­voering: Sportpark Corpus den Hoorn


12 april 2023

Meningsvormende sessie Sportpark Corpus

Dank voorzitter. We zijn blij dat na een lange periode van onrust de gemeente de regie heeft genomen (een woord dat nog vaak valt in deze context) en uitspreekt te kiezen voor breedtesport. Een keuze die wij kunnen waarderen natuurlijk. Tijdens de hoorzitting werd pijnlijk duidelijk hoe verstoord de relatie tussen de FC en de amateursportverenigingen is. Dus wat de Partij voor de Dieren betreft is het goed als FC Groningen vertrekt van het Sportpark om de rust terug te laten komen en ruimte te bieden voor de breedtesport. Dit voorkomt ook dat de problemen terugkeren.

Voor de duidelijkheid: dit betekent niet dat wij FC Groningen onbelangrijk achten voor Groningen of de Groningse cultuur. Wij willen met FC Groningen kijken naar alternatieven, maar laat ik vooropstellen dat dit niet onze verantwoordelijkheid is.

Dan over de problemen op korte termijn: voor de zeer korte termijn hopen we dat de gemeente de regie doorzet en het voortouw neemt in het maken van afspraken met alle gebruikers op Corpus zodat alle activiteiten op een normale manier voortgezet kunnen worden. Mijn vraag daarover aan de wethouder: kan de wethouder aangeven of de breedtesport ook op korte termijn de voorkeur krijgt, bijvoorbeeld in de avonden op het sportpark?

Tot slot mijn laatste vraag aan de wethouder: Eerst leek het alsof Cariben wel weg wilde gaan, maar in de media ontstond hier toch een troebeler beeld van. Wat is hier de huidige situatie van en hoe kijkt het college naar deze wens?


Interessant voor jou

Woordvoering: Deelscooters

Lees verder

Woordvoering: Parlementaire Enquete gaswinning (PEGAS)

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer