Woord­voering: Parle­men­taire Enquete gaswinning (PEGAS)


19 april 2023

de heer Van Zoelen: Dank, voorzitter. Ik kan me aansluiten bij heel veel woorden die hier gezegd zijn. Mensen zitten al vele jaren in de ellende, daar hebben we het ook over gehad. Het vertrouwen is weg. En met de parlementaire enquête zagen we opgeschreven wat we eigenlijk al wisten. Dit is wel een momentum, zeker als het gaat om vertrouwen. Dat kan nog verder geschaad worden als dit niet wordt opgepakt. Het kan nog erger worden. Het staat op papier, men weet ervan. Dus het is belangrijk dat er regie komt uit Den Haag.

De woorden die zijn gesproken, zijn al zo vaak gesproken. Ik herinner me ook een vraag die ik had toen de heer Vijlbrief voor de eerste keer als staatssecretaris naar Groningen kwam. Wij dachten allemaal: we moeten die man vertellen wat hier aan de hand is. Er was een nieuwe hoop, een nieuwe man. Misschien straks een nieuwe politieke kleur, dat zou nog kunnen met een nieuwe staatssecretaris. En ik dacht eigenlijk: wat raar, dat wij een staatssecretaris moeten uitleggen wat hier speelt en wat er aan de hand is. Je zou eigenlijk verwachten dat uit Den Haag iemand komt die ons begeleid en zegt: zo gaan we het oplossen. Zo gaan we die huizen versterken, we hebben hier een plan van aanpak liggen. Ik denk dat daarop ingezet moet worden, ook met een delegatie. Zodat er, ongeacht wat daar politiek gebeurt, een plan komt, een noodplan, dat oplossingen biedt.

de heer Van Zoelen: We zijn blij dat die ereschuld nu staat opgeschreven met wat we nodig hebben, want het gaat om herstel. Het is ook goed om te kijken wat in het lokale plan van aanpak staat, en dat dat breder wordt getrokken. En dan is het natuurlijk een invulling. Er staat nu 30 miljard en je kunt je nog afvragen hoe dat ingevuld moet worden. Maar goed, het staat er. Er zijn wel een paar dingen die niet onze keuze zouden zijn geweest. Zoals een N33 of een warmtevoorziening van Delfzijl. Maar goed, het staat er. Of 100 miljoen voor energiecoaches, waarvan ik denk: dat is een hoop geld. Maar er staat een begin. En er is een duidelijk signaal gegeven aan Den Haag dat er iets moet gebeuren. Het is nu erop of eronder, doe iets. Ik kan me dan ook aansluiten bij de vragen van de Stadspartij. Wij zijn ook benieuwd naar een reactie van de burgemeester. Hoe loopt die delegatie nu? Wat zijn die gesprekken? Wat komt eruit? Wat is het gevoel? En komen we uiteindelijk tot een situatie dat er in Den Haag, ongeacht politieke kleur of wat dan ook, iets gebeurt? Dat er regie komt, een plan van aanpak, een proces dat de Groningers vooruithelpt.

Interessant voor jou

Woordvoering: Sportpark Corpus den Hoorn

Lees verder

Woordvoering: Zondagochtendopenstellingen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer