Woord­voering Financiën en Veiligheid, 6 december


6 december 2017

B1 Jaarplan Veiligheid 2018 met uitvoeringsprogramma's en verlengen kadernota Integrale Veiligheid (wensen en bedenkingen) (collegebrief 17 november 2017) i.c.m. Veiligheidsmonitor 2017-2 (collegebrief 17 november 2017)

Dank voorzitter,

Het is belangrijk met de burger in de wijken in gesprek te gaan, dus goed dat dit een accent is. Vraag die we hebben is, kunnen we de uitkomsten van deze gesprekken en de aanpak daarvan ook monitoren?

We zijn aangenaam verast dat in dit jaarplan voor het eerst over de veiligheid van mens en dier wordt gesproken. Zo hoort het ook. We hebben de afgelopen periode ook meermaals gezien dat de veiligheid van dieren in het geding was. In het nieuws stalbranden, problematiek waar de gemeente nu nog niets mee te maken heeft aangezien er in de gemeente weinig stallen zijn. Maar na de herindeling wordt dit anders. Wij vinden het belangrijk dat daarmee nu al rekening wordt gehouden bij het opstellen voor plannen voor de toekomst. Want dit betekent straks een verschuiving van waar de verantwoording gaat liggen. Zijn we daar bestuurlijk op voorbereid?

Ook hebben we gezien – wel lokaal – dat bij bouwprojecten de veiligheid van dieren in het geding kwam. Zoals de dode vissen in enkele vijvers. Graag willen we dit ook als accent aan het college meegeven.

Verder zijn we ook te spreken over de woorden die zijn gebruikt bij de aanpak van radicalisering. Dit is nu naar een breder plan getrokken en neemt alle vormen van radicalisering in beschouwing.

Bezorgd zijn wij wel over het sluiten van de tippelzone en het inzichtelijk krijgen van mistanden in de prostitutie. Krijgen we het komende jaar met de inzet van de beschikbare capaciteit wel voldoende zicht in de niet vergunde sector? Er kan veel gedaan worden met digitale opsporing maar ons inziens is daarnaast ook genoeg mankracht nodig.

Belangrijk vinden wij ook dat we ons meer gaan richten op digitale criminaliteit.

Huiselijk geweld. Wij zijn blij dat vrouwenopvang in een mooi nieuw pand zit. Het blijft belangrijk om aandacht aan huiselijk geweld te besteden, vooral in preventieve manieren om het te stoppen. Dus dat het geen taboo is, kinderen goed worden behandeld om intergenerationele overdracht van geweld te voorkomen. Ook zien we graag dat dierenartsen in de signalering worden meegenomen. Immers indien een huisdier is mishandeld dan is er vaak meer aan de hand.

Tot slot over de toename van evenementen hebben wij vaker gezegd dat we bezorgd zijn of er voldoende capaciteit bij politie en andere hulpdiensten is om dit in goede banen te leiden. De politie heeft tot nu toe gezegd – tijdens werkbezoeken – dat ze geen spelbreker willen zijn en dat er bij evenementen altijd wel een mouw is aan te passen. Gezien de recente uitspraken van de politievakbond, die plotsteling met een heel ander geluid kwam, zouden we de burgemeester willen vragen hier een vinger aan de pols te houden.


B2 Vervolg onderzoeken LHTBI-onderzoeken (collegebrief 17 november 2017)

Dank voorzitter,

We zijn zeer te spreken over de stappen die zijn genomen om de veiligheid en maatschappelijk acceptatie van LHBTI stadjers te vergroten. Het is belangrijk dat we hierin als stad het voortouw blijven nemen.

We zijn blij te lezen dat de gemeente de haalbaarheid van beperking van onnodige geslachtsregistratie in gemeentelijke formulieren en correspondentie gaat onderzoeken. We zijn dan ook benieuwd of het het college iets kan zeggen wanneer we terugkoppeling over deze onderzoeken krijgen.

Ook zijn wij blij met de toezegging dat een eventueel wegvallen van de regelbooggelden wordt opgevangen. Waarbij wij natuurlijk niet hopen dat andere taken die uit het diversiteitsbudget betaald moeten worden daar nadeel van gaan ondervinden. Het lijkt ons daarom van belang er als gemeente bij de overheid waar mogelijk op aan te dringen dat dit budget voor ons als regenbooggemeente heel belangrijk is.

We lezen dus heel veel sterke punten, bijvoorbeeld ook over de warme overdracht, discriminatiemeldpunt, en we zien dat de gemeente het incident in de Oosterpoort in augustus 2017 heel serieus heeft opgenomen. Dat is fantastisch, maar dit mag via sociale media meer onder de aandacht gebracht worden, zodat dit ook als voorbeeld gebruikt wordt zodat mensen ook daadwerkelijk melding gaan doen. Het is belangrijk hier genoeg ruchtbaarheid aan te geven worden, zodat in gevallen van discriminatie mensen niks laten liggen 'omdat er toch niks mee gedaan wordt'. Laat ook zien dat er iets gedaan is.

Tot slot hadden we nog een opmerking over het protocol en het melden bij de gemeente. Wij dachten, misschien kan dit nog laagdrempeligger gemaakt worden.

Nu staat er:

Melden bij de gemeente kan via:
• het Klant Service Centrum, telefoon 14050, op werkdagen van 08.30 -17.00 uur
• het Meldpunt Overlast en Zorg, telefoon 050 587 58 85 op werkdagen van 10.00-17.00 of via https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden.

Dit geeft tot nog enigszins een bureaucratisch gevoel. In het kader van Ambtenaar 2.0 kan er niet direct naar een persoon verwezen worden – iemand die een naam en een 06 nummer heeft?

Melden van discriminatie bij de gemeente kan door tussen deze en deze tijd te bellen naar dit en dit nummer. Dan zitten er altijd mensen klaar met een luisterend oor'

Wij zijn benieuwd wat het college hiervan denkt.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer