Woord­voering: Geen markt maar mobi­liteit


13 september 2023

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. Voor de woordvoering inderdaad. We waarderen allereerst het initiatief van de SP-fractie om dit voorstel te schrijven. Nu staat de camera weer juist niet op mij. De techniek gaat lekker.
Voorzitter: Als u de microfoons en de pasjes wisselt, dan zou de camera goed op u gericht moeten zijn.

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. Gelukkig heb ik toch een korte woordvoering en genoeg spreektijd, dus we gaan voor de herhaling. We waarderen het initiatief van de SP-fractie om dit voorstel te schrijven, wat we na vijf maanden dan eindelijk behandelen hier in de meningsvormende sessie. Als Partij voor de Dieren zijn we geen fan van ongebreidelde marktwerking en verplichte aanbestedingen van publieke diensten. De wisselingen van werkgever zijn risicovol voor de baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden van het personeel en voor de continuïteit van dienstverlening voor reizigers. In het algemeen geldt natuurlijk, dat waar commerciële bedrijven opereren, er winst gemaakt moet worden die uiteindelijk wordt betaald door de gebruikers van de dienst en door de overheid. We snappen de strekking van het initiatiefvoorstel dan ook erg goed en zijn geneigd dit te steunen.

De realiteit is echter helaas ook dat we als gemeente er financieel niet goed voor staan en al genoeg grote plannen hebben om de komende jaren aan te werken om die tot een goede conclusie te leiden. Nietalleen qua geld knelt het, maar ook qua menskracht in de uitvoering. Daarnaast lijkt het ons bijzonder lastig om zo een stevige lobby neer te zetten in Den Haag, zodat er specifiek voor ons een wetswijziging wordt doorgevoerd. Wel horen we graag van de wethouder welke ruimte er nog is om als gemeente en OV-bureau aan de slag te gaan met de terechte problemen die de heer De Waard in het voorstel aankaart, waar natuurlijk net ook al een korte reflectie op is gegeven door de wethouder. Het is goed om te lezen dat hier, vergeleken met elders in het land, minder in de dienstregeling is geschrapt sinds corona.

De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Echter, we moeten juist toe naar een groeiscenario, zodat nog meer mensen de auto kunnen laten staan. De portemonnee van mensen, onze inwoners, staat ook onder druk. Het baart ons ernstige zorgen dat we vandaag weer in het nieuws lazen dat de OV-tarieven volgend jaar waarschijnlijk met zo een twaalf procent gaan stijgen. Daar lijkt ons een stevige taak weggelegd voor de nieuwe regering na de verkiezingen. Tot slot vinden we het zorgelijk dat steeds minder buschauffeurs een geldig EHBO-diploma hebben. Ik heb toevallig vorige week zelf mijn reanimatiebrevet gehaald en het is ontzettend belangrijk dat je weet wat te doen in geval van nood. Kunnen we daar als gemeente wat in betekenen?


Voorzitter: Nog een vraag van het CDA.


De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank, Voorzitter. Ik ben benieuwd, ik hoor u zeggen, dat de OV-tarieven gaan stijgen en dat dit werk is voor de nieuwe regering. Het is echter toch deze raad die de tarieven voor bijvoorbeeld de bus vaststelt? Daar zitten wij toch bij.


De heer Pechler (Partij voor de Dieren): Wat mijn buurman, de heer Rustebiel van D66, net ook al zei, dat komt ook omdat wij daarvoor niet voldoende financiering krijgen - 'wij' is in dit geval dan de provincies die voor het grootste gedeelte aan de lat staan - van het Rijk om dit op een volwaardige manier te kunnen bekostigen. Het is natuurlijk een rijkstaak om de rijksbegroting vast te stellen en te kijken hoeveel geld er vloeit naar de decentrale overheden.

Interessant voor jou

Woordvoering: Initiatiefvoorstel Openbaar Vervoer

Lees verder

Woordvoering: APVG Drugs en Skaten

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer