Woord­voering: Initi­a­tief­voorstel Openbaar Vervoer


13 september 2023

Dank voorzitter. We waarderen het initiatief van de SP fractie om dit voorstel te schrijven, wat we na 5 maanden dan eindelijk behandelen. Als Partij voor de Dieren zijn we geen fan van ongebreidelde marktwerking en verplichte aanbestedingen van publieke diensten. De wisselingen van werkgever zijn risicovol voor de baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden van het personeel en de continuïteit van dienstverlening voor reizigers. En in het algemeen geldt natuurlijk dat waar commerciële bedrijven opereren, er winst gemaakt moet worden, die wordt betaald door de gebruikers van een dienst en door de overheid.

We snappen de strekking van het initiatiefvoorstel dan ook erg goed en zijn geneigd om deze te steunen. Maar de realiteit is helaas dat we als gemeente er financieel niet goed staan en al genoeg grote plannen hebben om de komende jaren werk van te maken, om die tot een goede conclusie te leiden. Niet alleen qua geld knelt het, maar ook qua menskracht in de uitvoering. Daarnaast lijkt het ons bijzonder lastig om zo’n stevige lobby neer te zetten in Den Haag dat er specifiek voor ons een wetswijziging wordt doorgevoerd.

Wel horen we graag van de wethouder welke ruimte er nog is om als gemeente en OV-bureau aan de slag te gaan met de terechte problemen die de heer de Waard in het voorstel aankaart. Het is goed om te lezen dat hier vergeleken met elders in het land minder in de dienstregeling is geschrapt sinds corona, maar we moeten juist toe naar een groeiscenario zodat meer mensen de auto kunnen laten staan. En de portemonnee van mensen staat ook onder druk. Het baart ons ernstige zorgen dat we vandaag weer in het nieuws lazen dat OV-tarieven volgend jaar met zo’n 12% gaan stijgen. Daar lijkt ons een stevige taak weggelegd voor de nieuwe regering na de verkiezingen. Tot slot vinden we het zorgelijk dat steeds minder buschauffeurs een geldig EHBO diploma hebben. Kunnen we daar als gemeente wat in betekenen?

Wethouder: We eisen in aanbesteding de cursus levensreddend handelen en dat volgen we op, we checken of chauffeurs dat hebben.

Interessant voor jou

Woordvoering: Voorjaarsdebat

Lees verder

Woordvoering: Geen markt maar mobiliteit

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer