Woord­voering Gemeen­teraad Voor­jaars­debat, 19 juli


19 juli 2017

Laat ik beginnen met de inclusieve samenleving, waar het college het vaak over heeft. Natuurlijk vinden wij dit ook een goed punt, want het is erg belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente zich thuis voelen in onze stad en de ruimte en mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Maar wij vinden het belangrijk dat dan ook echt álle inwoners meegenomen worden, ook de dieren in onze gemeente. Want deze worden nog steeds vaak vergeten.
Daarom dienen wij verschillende moties in, die de positie van dieren in onze gemeente verbetert.

De motie “Laat ze niet stikken sticker” heeft als doel het uitschrijven van een opdracht om een hittesticker te ontwikkelen, die vervolgens gepromoot kan worden. Het gebeurt nog te vaak dat een dier wordt achtergelaten in een auto, omdat mensen zich niet bewust zijn van de hoge temperatuur die zich al snel in het voertuig ontwikkelt bij hete dagen. De hittesticker toont
voorbijgangers of de temperatuur in de auto dodelijk is en wanneer dit het geval is, en er een levend wezen in de auto zit, weten voorbijgangers dat ze dit moeten bevrijden of anders moeten ingrijpen.

De motie ‘Dierenartskosten in kortingsaanbod Stadjerspas’ spreekt eigenlijk voor zich. Sommige mensen in onze gemeente komen nog maar net rond en wanneer je in deze situatie zit en je huisdier ziek wordt of andere zorg nodig heeft, gebeurt helaas nog te laat of soms zelfs helemaal niet dat men naar een dierenarts gaat omdat het teveel geld kost. Dit is een situatie die vreselijk is voor zowel mens als dier. Vandaar dat we het college verzoeken om in gesprek te gaan met dierenartsen en dierenziektekosten-verzekeraars om korting op dierenartskosten op te nemen in de Stadjerspas, zodat schrijnende situaties worden verzacht en hopelijk vermeden.

Wij staan voor een inclusieve gemeente. Waarin mens en dier met respect samen leven, ook met de natuur. We hebben gezamenlijk als gemeenteraad afgesproken dat we ons energieverbruik willen verminderen en in 2035 energie-neutraal willen zijn. Maar er gebeurt nog teveel in onze stad die deze mooie doelen in de weg staan. Een voorbeeld hiervan is de terrasverwarming. Natuurlijk is het fijn om buiten te zitten in de zomer, al is het maar een paar dagen en nachten warm genoeg hiervoor in Nederland ;). Maar terrasverwarming is niet duurzaam en is een doorn in het oog voor onze gestelde klimaatdoelen. Daarom dienen we de motie 'Convenant gebruik terrasverwarming' hierover in, samen met PvdA en GL, die het college verzoekt om in gesprek te gaan met afdeling Groningen van Koninklijke Horeca Nederland om de mogelijkheden te bekijken om te komen tot een convenant waarin afspraken geformuleerd worden rond het vergroten van duurzaamheid bij het gebruik van terrasverwarming. Zo kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat we onze gemeente verduurzamen!

Het college schrijft dat ze verschillende groepen, jong en oud en met diverse achtergronden met elkaar probeert te verbinden en samenleven en samenredzaamheid tracht te versterken. We hebben al eerder moties ingediend om dit te versterken, zoals de motie die oproept om het samen wonen van jongere statushouders en studenten te stimuleren. Nu dienen we samen met de SP de motie 'Woningen reserveren' in, om de verbinding tussen verschillende groepen in onze stad nog een impuls te geven. We horen nog te vaak van zorginstellingen dat er teveel moeilijkheden zijn om mensen te huisvesten wanneer ze uit een maatschappelijke opvanglocatie kunnen vertrekken. Dit is natuurlijk onwenselijk voor de cliënt zelf, de instelling én mensen die hierdoor niet bij de instelling terecht kunnen omdat er geen plek is. Wanneer er van vrijgekomen woningen een aantal wordt gereserveerd voor deze doelgroep, verspreid over álle wijken en in overleg met de instellingen, draagt dit bij aan het verminderen van dit probleem.

Tenslotte nog dit voorzitter:
De gemiddelde Nederlander consumeert ongeveer 85 kilo vlees per jaar en dit houdt in dat iedere Nederlander gemiddeld 820 kilo CO2 uitstoot, door het eten van dit vlees. Nu is het zo dat in de gemeente Groningen in april 2017 202.567 mensen woonden. Dit betekent dus dat er in Groningen alleen al 166.000 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten door vleesconsumptie! Het eigenlijke energieverbruik van onze gemeente is hiermee 20% hoger dan berekend als je vleesconsumptie meerekent. Eén vijfde van de CO2-uitstoot komt voor rekening van de consumptie van dierlijke eiwitten.

In Utrecht is door onze collega’s een motie ingediend over 50% vega bij gemeentelijke bijeenkomsten. In Groningen, zo hebben wij geconstateerd, wordt bij bijvoorbeeld gemeenteraads-bijeenkomsten doorgaans ook gemiddeld 50% vegetarisch en veganistisch eten geserveerd of daar kan doorgaans op verzoek aan voldaan worden. Ook al ondersteunen wij dit initiatief uit Utrecht van harte, wij gaan deze motie hier niet indienen.

De gemeente heeft een belangrijke positie in de stad om klimaatverandering tegen te gaan: Groningen wil immers, zoals eerder gezegd, in 2035 klimaatneutraal zijn en heeft een ambitieus programma om daartoe te komen. Minder vlees eten zou daar een onderdeel van moeten zijn, zoals het door het college gebruikte onderzoek van Quintel ook al aangaf.

Toch merken we dat, waarschijnlijk onbewust, in reclame uitingen van de gemeente nog wel vlees gepropagandeerd wordt. Een voorbeeld: Als ik in de lift stap van het Stadhuis lacht een broodje salami mij toe op de uitnodiging 'Lunchtalk, komkommer-tijd?". Maar stap ik op de bovenste verdieping uit dan zie ik twee mooie gemeenteposters met een fiets er op. Chapeau! Het kan dus wel milieuvriendelijker dan een broodje vlees!

Wij dienen daarom samen met Student en Stad de motie 'VleesproMOTIE' in. Hierin roepen wij op om bij alle reclame uitingen en zgn ‘oproepen' tot bijeenkomsten waarbij maaltijden worden afgebeeld, het goede voorbeeld te geven en uitsluitend afbeeldingen te gebruiken van vegetarische gerechten.

Dank u voorzitter.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer