Woord­voering: Maat­schap­pelijk vastgoed


25 januari 2023Voorzitter: U bedankt. De heer Hekkema, Partij voor de Dieren.

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, Voorzitter. De heer Lo-A-Njoe van D66 [1]heeft
al mooie vragen gesteld over biobased bouwen en daar sluit ik me volledig bij aan. Ik heb
nog één toevoeging daarop. Het gaat om veel maatschappelijke panden die verduurzaamd
moeten worden, gemeentelijk vastgoed. Het uitgangspunt van dit voorstel is voornamelijk
energie. Dan wil ik de wethouder vragen of er ook oog is voor de vergroening van deze
panden, waarmee dus indirect vaak ook al de energetische consumptie van zo een pand
verminderd. Dat vereist dan natuurlijk wel iets breder kijken, dan alleen maar naar
verduurzamen op het gebied van gas en elektriciteitsverbruik en om daar dan bijvoorbeeld
aan te sluiten bij allerlei programma's die we hebben over groene daken, het toevoegen van
biodiversiteit en natuurinclusief bouwen, als we misschien wel voor nieuwbouw gaan. Die
aanvullende vraag zou ik graag nog aan de wethouder willen stellen.

Dank u, Voorzitter. Ik sluit me volledig aan bij de woorden van mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks [2]. Daarbij nog wel een korte toevoeging op wat de wethouder natuurlijk zelf ook aangaf, in sommige gevallen kan vergroening wel echt ook bijdragen aan lager energieverbruik. Bijvoorbeeld als het gaat om groene daken ter isolatie en verkoeling in de zomer. Dan nog een punt over dat natuurinclusief bouwen. Ik wil toch nog even de aandacht vestigen op natuurinclusief renoveren. Daar is een gedragscode een tijd geleden voor vastgesteld. Die is, geloof ik, door de Raad van State vernietigd, omdat er natuurlijk ook van alles aan de hand is met de Wet natuurbescherming. Op het moment dat je monumenten gaat verduurzamen, treedt er vaak toch een spanningsveld op het gebied van de Wet natuurbescherming. Ik zou het college wel willen meegeven om te kijken op het moment dat we dat soort monumenten – en dan denk ik bijvoorbeeld aan het pand van Noord Nederlands Toneel, maar bijvoorbeeld ook het voormalig gemeentehuis in Ten Boer – en die panden gaan verduurzamen in technische zin, dat we ook veel aandacht schenken aan het bijvoorbeeld plaatsen van extra nestkastjes voor vogels en vleermuiskasten om er zo voor te zorgen dat we energetisch de oude panden verduurzamen en dat we er ook voor zorgen dat we voor andere levende wezens toch nog een fijne plek bieden. Dank.

1: De heer Lo-A-Njoe (D66): Dank u wel, Voorzitter. Naast vernieuwen, verduurzamen en
gasloos maken van maatschappelijk vastgoed, vragen we ons toch ook af of er niet nog
andere additionele oplossingsrichtingen zijn, die nu nog niet zo uitgewerkt zijn in het plan.
Dan denken wij onder andere aan minder gemeentelijk vastgoed door een andere
organisatiecultuur en een andere werkwijze binnen de gemeente, 'een overheidsspecifieke
vorm van consuminderen', en mogelijk ook automatiseren of digitaliseren. Dat hebben wij
niet zo teruggezien. Daarnaast vroegen we ons ook af, bij de keuze voor vernieuwen, dus
opnieuw bouwen, of er dan ook voldoende oog is voor duurzame bouw. Wij hebben eerder
gevraagd om biobased en circulair bouwen. Dat moet nog beantwoord worden. Het zou ons
heel erg helpen, ook in dit voorstel, als we weten dat als we met vernieuwingen in stemmen,
dat het dan ook biobased en circulair gedaan wordt. Wellicht kan de wethouder al een tipje
van de sluier oplichten en daar wat over zeggen. Dank u wel.

2: Mevrouw Nieuwenhout (GroenLinks): Dank u wel. Ten eerste, we hebben het hier over een
stukje boekhouding. Ik wil jullie allemaal meegeven, laten we niet alleen kijken naar de
boekhouding van geld, maar ook naar de boekhouding van CO2 en andere grondstoffen die
we jaarlijks uit de aarde halen. Earth Overshoot Day, dus de dag dat wij de grondstoffen voor
het jaar hebben opgemaakt, is twaalf april. Dat betekent dat we als land dus driekwart jaar
op de pof leven. De rest van de wereld doet het ook niet zo goed, dus wat dat betreft
hoeven we ons niet te schamen, maar we moeten ons natuurlijk wel schamen naar
toekomstige generaties toe. Een goede zaak dus om goed te investeren in ons eigen
maatschappelijk vastgoed en heel goed te kijken hoe we zo veel mogelijk kunnen doen met
de middelen die we hebben. We willen ons graag aansluiten bij de woorden van Student en
Stad om dat CO2-budget goed mee te nemen, want als de businesscase niet helemaal rond
kan qua geld, daar moeten we ook nog even kijken naar de businesscase van ons geweten
en het CO2. Dat lijkt ons heel belangrijk. Ook het punt van de Partij voor de Dieren om ook
andere vormen van vergoeding mee te nemen als we de panden vergroenen, lijkt ons heel
belangrijk. Tenslotte, willen we graag aandringen op probeer zoveel mogelijk te doen met
het geld dat we hebben. Wij zien de ambitie graag tegemoet. Dat willen we graag meegeven.

Interessant voor jou

Woordvoering:Drugsgebruik en criminaliteit

Lees verder

Woordvoering: Regio visie gezonde Groningers gezonde zorg

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer