Woord­voering Onderwijs & Welzijn 10 mei


10 mei 2017

B1 Aanbesteding publiek vervoer (collegebrief 7-4-17)
Als partij zijn wij voorstander van het meest duurzame vervoer, dus op waterstof of elektrisch, is hiermee ook rekening gehouden?

B2 Inzet intensiveringsmiddelen leren 2017 (collegebrief 12-4-17)
Erg goed om te lezen dat het college zich samen met onderwijsinstellingen inzet om niet alleen educatie, maar ook ondernemerschap te stimuleren bij vluchtelingen. Wanneer je mee kan doen met de samenleving waarin je leeft dan voelt dit goed. Dit zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Wanneer je meer wil leren, of inderdaad een onderneming wil starten.

We zijn erg benieuwd hoeveel scholen interesse zullen tonen in het vergroenen van de schoolpleinen!

Het AOC Terra gaat een deel van het suikerunieterrein inrichten als praktijk- en educatiecentrum. Dat dit zal gaan over duurzame voedselproductie en en een gezonde en groene leefomgeving vinden we natuurlijk super. We zijn dan ook erg benieuwd naar de ontwikkelingen op dit gebied.

B3 Stand van zaken jongerenaanpak (collegebrief 12-4-17)
Goed om te lezen dat de taskforce jongeren flexibel is geweest en haar werkwijze heeft aangepast, zodat nu ingespeeld kan worden op casussen en er ook vooral preventief gewerkt kan worden.

B4 Krediet uitvoering renovatie Papiermolen (raadsvoorstel 21-4-17) + Flexibelere openingstijden Papiermolen 19-4-17)
We hebben als partij al vaker gezegd hoe belangrijk we het vinden dat de Papiermolen behouden blijft tijdens de discussie over de Zuidelijke Ringweg, dus wij zijn dan ook voor deze renovatie! We zijn benieuwd naar de evaluatie na de zomer over de openingstijden, want het lijkt alsof er aan alle groepen is gedacht in het voorliggende stuk.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer