Woord­voering Ruimte & Wonen 10 mei


10 mei 2017

B1. Planontwikkeling Festivallocatie Reitdiephaven – wensen en bedenkingen (collegebrief 26-4-2017)
Ook de PvdD kan zich niet erg vinden in de uitwerking van deze plannen door het college.
Ik noem kort een paar termen:
-Meest gefotografeerd plekje van Groningen, misschien van NL?
-Uitzicht verdwijnt
-Windonderzoek lijkt niet valide en mevr Kiki noemde dit ook al

Veel bezorgde bewoners en dat erkent het college ook, maar wil er toch niet teveel naar luisteren. Wisten de huidige bewoners van deze woontorens? Dat is natuurlijk wel de vraag.

Er worden eigenlijk 4 voorstellen gedaan voor Mogelijke alternatieve invullingen en als wij dan iets mogen zeggen, zou ik zeggen kies optie groep 1. Dit is: Modellen waarbij de locatie niet wordt bebouwd maar b.v. deels met groen wordt ingericht. Eventueel is groep 3 nog een optie Modellen waarbij wordt uitgegaan van laagbouw, b.v. grondgebonden woningen in de vrije sector huur of koop.

-Stedelijk of algemeen belang gaat verder dan sociale woningbouw. Gaat dat ook niet over de sfeer die deze plek uitstraalt naar alle bewoners en toeristen die deze plek bezoeken of voorbij rijden?

B2. Watervisie en Evaluatie
Het zijn meestal mooie plaatjes… de boten in de grachten. Ik verwijs naar die romantische foto’s die veel gemaakt worden vanaf de A-brug of bij de Noorderhaven . Ik denk dat veel mensen blij zijn met de meeste woonboten in onze stad. Ze vormen sfeer in de stad en horen er gewoon bij. Er heerst bij veel mensen een soort van nostalgie als men praat over de grachten en het stadse water. Leven in en rond het water spreekt aan.

Het college wil zich opnieuw sterker als stad aan het water presenteren en de ruimtelijke, recreatieve en economische potentie van het water in de stad beter in te zetten. Ook wij als partij willen het water meer be-leefbaar en toegankelijk maken en functie, gebruik en ruimtelijke inrichting op en langs het water daar beter op afstemmen.

We zien een aantal hoofdlijnen om dit te bereiken dan ook wel zitten:
-Water meer toegankelijk en beleefbaar maken
-Streven naar het verbeteren van de inrichting op en direct langs het water. Daarbij past meer contact met het water, meer verblijfskwaliteit op en aan het water.

Het water moet net als de binnenstad 'van iedereen" worden. Als ik dit stuk verder lees zie ik mooie ambities waarbij wonen op het water als woonvorm ook geroemd wordt. Ook wij vinden dat wonen op water een volwaardige woonvorm is of moet zijn. Er zijn echter nogal wat knelpunten, die hebben wij vooral uit de mondelinge en schriftelijke reacties vernomen, waarvoor dank.

Dhr van Drie noemt: Veel veiligheden voor college en veel onduidelijkheden voor bewoners. Ik snap die onzekerheid. Al de kans bestaat dat je mooie stulpje moet verdwijnen kan dat een nachtmerrie worden voor iedereen die hier mee te maken heeft. Ook de vraag of men hun boot nog wel kan verkopen speelt op. Wat zegt de wethouder hier over?

Tenslotte nog het document aangaande het terras op het water. Wij vinden hier dat het college de goeie weg heeft bewandeld Het terras op de Ludina heeft Binnenstad versterkt. Het terras heeft veel bezoekers getrokken, heeft nieuwe doelgroepen aangetrokken en bleek te voorzien in een behoefte. Het terras blijkt - conform bezoekers- onderscheidend te zijn ten opzichte van andere terrassen. Voornaamste kwaliteit is die van intiem rustpunt nabij de drukke Binnenstad. Het terras heeft niet voor overlast in de directe omgeving gezorgd en daarom kunnen on ook vinden in het voorstel de vergunning te verlengen met 2 jaar.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer