Woord­voering raads­ver­ga­dering 15 februari


15 februari 2017

Initiatiefvoorstel
A Initiatiefvoorstel Tiny Houses (gewijzigd initiatiefvoorstel 10-02-2017) + Preadvies initiatiefvoorstel PvdD en GroenLinks over grote ideeën voor kleine huisjes, Tiny Houses in Groningen (col-legebrief 28-12-2016)
Wij zijn erg tevreden met de positieve reacties op ons voorstel vanuit het college en vanuit de fracties. Dit voorstel is ontstaan vanuit vragen van bewoners van onze stad, die een woonvorm willen die nog niet mogelijk is. We vinden het dan ook erg mooi om te zien dat hun wensen gehoord en gedeeld worden!
In het vernieuwde voorstel geven we het college de opdracht om een inventarisatie te doen van mogelijke gebieden, zodat deze meegenomen kunnen worden naar het evenement om vervolgens daar overlegd te worden met de geïnteresseerde mensen. We zijn ervan overtuigd dat er iets heel moois voort kan komen uit deze samenwerking!
Een plek waar mensen hun huisje kunnen bouwen, hoe ze zelf willen, in overleg met de gemeente. Dan zouden we ook nog eens als Groningen een primeur hebben, want nergens anders kunnen mensen nu nog legaal wonen in een zelf gebouwd of ontworpen tiny house. We zien erg uit naar de dag dat dit zover is!

1 minuut interventies
A. Bestuursovereenkomst Herindeling Groningen, Ten Boer en Haren (raadsvoorstel 12 januari 2017, 6133538)

B Vragen Rekenkamercommissie huishoudelijke hulp (collegebrief 21-12-16) + Cliënttevredenheidsonderzoek (collegebrief 8-12-16) + zwartboek thuiszorg FNV
Motie van SP gesteund voor verlaging van de eigen kosten voor huishoudelijke hulp.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer