Woord­voering Raads­ver­ga­dering, 21 februari


21 februari 2018

Wegens ziekte kon Gerjan Kelder helaas niet aanwezig zijn op de raadsvergadering van 21 februari.

7a: Beleidsregels Bijzondere Bijstand, Tarieven Beschermingsbewind

Voor onze mening hierover, zie onze woordvoering van de Commissie Werk & Inkomen van 14 februari:

https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/bijdragen/woordvoering-werk-inkomen-beheer-verkeer-14-februari

7b: Voor Alle Jonge Kinderen Gelijke Kansen

Voor onze mening hierover, zie onze woordvoering van de Commissie Onderwijs & Welzijn van 7 februari:

https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/bijdragen/woordvoering-commissie-onderwijs-welzijn-7-februari

8a: Noorderhaven

Voor onze mening over de Noorderhaven, zie onze woordvoering van de Commissie Ruimte & Wonen van 7 februari: https://groningenstad.partijvoordedieren.nl/bijdragen/woordvoering-commissie-ruimte-wonen-7-februari

9: Motie Vreemd aan de Orde van de Dag, Kinderpardon

Wij worden geacht deze motie van GroenLinks over een Kinderpardon voor Groningen te hebben gesteund.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer