Woord­voering: Regio visie gezonde Groningers gezonde zorg


15 februari 2023

Mevrouw Bosma: Dankjewel voor het woord. Wij zijn over het algemeen heel tevreden over deze Regiovisie. We zijn blij dat het breed is opgezet, zowel provinciaal als met vele organisaties. We hebben een aantal vragen over de verschillende thema's. Als eerste over de gezonde luchtkwaliteit: in Groningen is de luchtkwaliteit momenteel erg slecht. We hebben het hier over de Europese richtlijnen die minder streng zijn dan de WHO-normen. We werken nu met stookalerts doorheen alle provincies, waarbij er wordt opgeroepen om minder te stoken maar er zijn veel signalen dat deze alerts niet worden nageleefd. Hierdoor rijst de vraag: wat kunnen we nog meer doen om aan die schone luchtkwaliteit te komen? Gemeentes kunnen, volgens de staatssecretaris, met een pilot een stookverbod instellen wat door de Rijksoverheid wordt ondersteund. Ik ben benieuwd hoe het college naar deze oplossing kijkt. Daaraan gerelateerd is er de campagne Houtrook van de GGD. Deze zou in 2022 beginnen, maar is nog niet van start gegaan. Vraag aan de wethouder: wanneer begint deze? De eiwittransitie: een gezond milieu hangt wat ons betreft samen met gezonde mensen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op gezond, duurzaam en eten. Plantaardig eten in zorginstellingen - zoals revalidatiecentra, verpleeg- en ziekenhuizen - blijft lastig voor patiƫnten die dit willen. Wij denken hierbij aan gesprekken met partners om hen duidelijk te maken dat we hier graag verandering in willen zien. We hopen hierop een toezegging van de wethouder dat het college de urgentie van de voedseltransitie onder de aandacht brengt bij
de ketenpartens, zijnde zieken- verpleeghuizen. Tot slot dank aan de werkgroep.Toegankelijk Groningen voor hun bijdrage. Dat houdt ons scherp.