Woord­voering: brand­weerzorg


15 februari 2023

Dank, voorzitter, en ook dank voor de visie en vanuit onze fractie ook grote waardering voor het goede werk wat de brandweer verricht en ook de vele vrijwilligers waarop de brandweer steunt die dag en nacht klaarstaan. De visie lijkt ons goed. Er worden daarin grote opgaven genoemd, ook als het om vrijwilligers gaat dat de wetgeving verandert en er zit natuurlijk ook een financiële opgave achter. Ook huisvesting en materieel en ook oplossingen die moeten worden gezocht op het gebied van innovatie. Het watertekort is genoemd, de waterleidingen, accu's die niet geblust kunnen worden en we hebben ook te maken met klimaatverandering waar nieuwe problemen uit voort komen en waarvoor oplossingen bedacht moet worden. We vinden het goed dat het allemaal benoemd staat in de visie, ook dat de brandweer garant staat voor mens en dier, maar als we kijken naar de visie voor 2030 zien we wel als we kijken op preventie dat het mensgericht is, dus wel controles voor oudere flats en studentenflat of wat dan ook. Dat is natuurlijk goed en belangrijk, maar als we kijken vallen wel de meeste slachtoffers van branden in Nederland onder dieren. Dat gaat over de 100.000 heen. Gelukkig is dat in de provincie Groningen bespaard gebleven. In 2022 slechts drie incidenten. Gelukkig bij één loods stonden geen paarden en bij een andere brand was ook het vee er niet. Drie paarden werden dood gevonden door brand in Hoogkerk en dat is natuurlijk gelukkig niet zo veel als wat in het zuiden van het land gebeurt, maar het behoeft wel grote aandacht, want je wilt niet dat dat hier in de provincie gebeurt. Gelukkig heeft mijn partij er landelijk op aangedrongen dat er verscherping komt in de wetgeving als het gaat om stalbranden en er komt ook een nieuwe regelgeving die in 2023 in werking komt. Zo komt er jaarlijks een verplichte keuring, visueel op de veehouderijen. Elektriciteit blijkt een grote oorzaak te zijn voor stalbranden, dus dat zal gecontroleerd moeten worden. Dat is afhankelijk van de grootte van bedrijven, één keer in de vijf jaar, maar ook jaarlijks. Technische ruimtes van bestaande stallen moeten 60 minuten brandwerend zijn, een bedrijfsmanagementcursus wordt verplicht gesteld voor veehouderijen en er wordt ook een norm gesteld voor het aantal dieren dat in een compartiment mag staan. Ik neem aan dat bij de invoering van die wet daar een taak voor de brandweer ligt. Wij zijn dan wel benieuwd en dat willen we dan meegeven als zienswijze als daar om gevraagd wordt, dan willen we wel dat aspect mee geven en dan willen we ook wel even horen hoe dat er dan in komt. Dat is voor de rest mijn waardering voor jullie werk.

Interessant voor jou

Woordvoering: Regio visie gezonde Groningers gezonde zorg

Lees verder

Woordvoering Verordening commissie Ruimtelijke kwaliteit

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer