Reke­ning­com­missie Werk & Inkomen 5 juli


5 juli 2017

Programma 1 Werk
Allereerst, dank aan iedereen die deze begroting heeft gemaakt. Ook de digitale begroting was weer erg prettig leesbaar.

Net als het college denken we dat meer keuzevrijheid, eigen regie en maatwerk voor bijstandsgerechtigden belangrijk is. Met vertrouwen en een positieve benadering kom je een stuk verder dan met wantrouwen en straffen, zo denken wij. In de toekomst hopen we het daarom hier kunnen hebben over een basisinkomen in onze gemeente. Stelt u zich eens voor hoe dit gesprek over de rekening dan zou zijn, omdat we met een basisinkomen veel geld zouden besparen op zaken als handhaving.

1.2.2 Armoedebeleid
In Groningen leven nog steeds teveel mensen in armoede. Rondkomen met een minimaal inkomen, veel thuis blijven, geen geld hebben om lekker te koken voor je gezin. Ook de Partij voor de Dieren wil voor mensen in dit soort situaties een oplossing.

We lezen dat het aantal deelnemers van de collectieve verzekering is gedaald. (pagina 17) Goede, toegankelijk zorg voor minima vinden we belangrijk. Dat Menzis in Groningen zich een monopolie positie verworven heeft, vinden wij niet wenselijk. Het liefst zien we natuurlijk een nationaal zorgfonds maar mogelijk dat andere polissen betere dekking geven voor specifieke zorg situaties. De inkomensgrens zou wat ons betreft omhoog kunnen naar bijvoorbeeld 130% van het minimum inkomen, zodat meer mensen in aanmerking voor de Collectieve verzekering en wellicht de onderhandelingspositie van de gemeente om kortingen af te dingen ook beter wordt! Graag reactie van de wethouder.

Programma 2 Economie & Werkgelegenheid
We willen allemaal een aantrekkelijke stad creëren. Volgens ons doe je dit vooral met meer groen in de stad en meer duurzame winkels. Creatieve pop-up stores binnen en buiten het centrum houden de omgeving interessant. Fijn om te lezen dat hierop wordt ingezet (Duurzaam ondernemen pagina 45).

Wij zien geen nut in het investeren in Airport Eelde, zoals vaker is duidelijk gemaakt. Wij vinden dat het zichzelf draaiende moet houden, of moet sluiten en plaats moet maken voor iets wat niet zo milieubelastend is als vliegtuigen.

Tot slot waren we blij om te horen en te lezen dat er een pilot wordt gedaan met statushouders die willen participeren. Natuurlijk is een taalbarrière lastig, maar deze wordt kleiner wanneer mensen die willen, de mogelijkheden krijgen om iets te kunnen doen! hierover hebben we al vaker opmerkingen gemaakt – goed dat de gemeente nu hierin gaat begeleiden. Nog steeds zouden we ook graag zien dat mensen zónder status, die vrijwilligerswerk o.i.d. willen doen, de kans hiervoor krijgen en hierover geïnformeerd worden. Want als je alleen maar op je kamer kan zitten wachten op een uitslag of je wel of niet mag blijven, zijn de dagen erg lang.

BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Groningen)
We kunnen ons aansluiten bij de D66, wij zien hier wellicht ook het trampoline effect ontstaan. Bij de rekening over 2015 signaleerden wij al een groep minima die door een grote nadruk op handhaving bang is om hun situatie te veranderen, waardoor schulden oplossen, participeren en uit de armoede komen lastig wordt. Hoe mensen reageren en of zij wel of niet participeren, is vaak uit onmacht en niet uit onwil. We zijn benieuwd naar de Mobility Mentoring en hopen dat deze succesvol lijkende manier medewerkers van onze gemeente gaat helpen om mensen uit de negatieve spiraal te helpen, zodat armoede bestreden kan worden.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer