Woord­voering Ruimte & Wonen 1 februari


1 februari 2017

Rondvraag
In het Dagblad van het Noorden lazen we het artikel 'Verwarring over groei stad Groningen', waarin wordt getoond dat de prognose van Companen veel meer groei toont dan de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en ABF Research. Indien de voorspelling van deze bureaus klopt, dan zou het kunnen dat er gebouwd wordt voor leegstand. Wij zijn hier natuurlijk geen voorstander van. Heeft de wethouder dit artikel gelezen en wat kan hij hierover zeggen?
Artikel: http://www.dvhn.nl/groningen/Verwarring-over-groei-stad-Groningen-21955318.html

B1 Initiatiefvoorstel Tiny Houses (initiatiefvoorstel 21-9-2016 ) Preadvies initiatiefvoorstel PvdD en GroenLinks over grote ideeën voor kleine huisjes, Tiny Houses in Groningen (collegebrief 28-12-2016)
Allereerst, dank aan de insprekers – en dank aan de fracties en het college voor hun positieve woorden.

Er zijn zoveel verschillende vormen van tiny houses. Het kunnen kleine huisjes zijn of futuristische blokken, maar het belangrijkste voor ons is de achterliggende ideologie: geen hoge woonkosten meer, een flexibel bestaan, een zo klein mogelijk ecologische voetafdruk achterlaten en de vrijheid om een eigen huisje te bouwen of te laten bouwen die de ruimte inneemt die jij nodig hebt.

Vaak zijn deze kleine huisjes zelfvoorzienend. Zo worden er bijvoorbeeld gedeelde duurzame voorzieningen aangelegd, zoals zonnepanelen en water zuiveringsfilters. Dit past goed in de nieuwe ideeën over warmte en energie en de doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. Zoals meerdere fracties al aangaven; dit moet natuurlijk besproken worden met de mensen die in een tiny house willen wonen. De gemeente moet met hun in gesprek over wat ze willen en hoe dit op een goede manier kan.

Onze visie is dat we tiny house wijken willen in en om de stad. Wijken waar mensen de vrijheid hebben om een huisje te bouwen of laten bouwen hoe zij dat willen. Wijken die samen werken met de gemeente op het gebied van veiligheid en vergunningen. Waar de huisjes los kunnen staan van het riool, water, gas of elektra, als ze dat willen, om gezamenlijk nieuwe vormen van energie gebruiken om vrij en duurzaam te leven. Of dit gekocht of gehuurd wordt, tijdelijk of permanent is, willen we bespreken met de geïnteresseerden tijdens het evenement.

B2 2 Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving omgevingsrecht (raadsvoorstel 6-1-2017)
Aangesloten bij Groenlinks.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer