Woord­voering Ruimte & Wonen, 6 december


6 december 2017

B1. Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Suikerfabriekterrein

Dankuwel voorzitter, en dankuwel meneer Menger voor uw bijdrage. Toen in maart 2016 de ontwikkelstrategie en kredietaanvraag van het Suikerfabriekterrein besproken werd, uitten wij als Partij voor de Dieren nog onze zorgen over de focus van het project, die destijds voornamelijk op economische groei leek te liggen. Wij drongen er toen dan ook op aan om de focus met name te leggen op duurzame groei, en om te plannen voor een wijk met een hoge mate van zelfredzaamheid. Een wijk die grotendeels onafhankelijk is van de traditionele nutsvoorzieningen. Het huidige uitvoeringsprogramma dat voor ons ligt stemt de Partij voor de Dieren in die opzichten dan ook erg tevreden. Wij zijn enthousiast over de vele voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen die in het programma genoemd worden. Het is goed dat de verdere ontwikkeling van deze duurzaamheidsstrategie gelijk met de aanstaande ontwikkeling van de Kreken van start gaat zodat de innoverende plannen direct in de praktijk gebracht kunnen worden.

We kijken er naar uit om de komende decennia een wijk te zien ontstaan waarin een gemeenschap van bewuste burgers zonder aardgas leeft, waar mensen hun eigen elektra opwekken en hun huizen duurzaam verwarmen. De plannen hebben een leidende rol met betrekking tot het streven van de gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Zodoende zijn deze plannen naar onze mening ook zeker de nodige investeringen waard. De prioriteit die in het programma qua vervoer wordt gegeven aan de fiets sluit hier als klimaatvriendelijk vervoersmiddel natuurlijk mooi op aan. De aansluitingen op het openbaar vervoer die worden geschetst laten echter nog te wensen over. Ook wij zouden wij het fijn vinden als de gemeente vanaf de start inzet op de ontwikkeling van een station Suikerunieterrein, zoals de inspreker al suggereerde. Daarnaast zijn ook wij benieuwd naar de mogelijkheden van hergebruik van de huidige wandelbrug over het hoofdstation: een gehele brug opnieuw gebruiken, duurzamer kan haast niet.

De bodemsanering is echter wel een groot financieel risico. Aangezien in het Uitvoeringsprogramma zelf al wordt vermeld dat de meest verontreinigde grond sterk gelokaliseerd is op het Voorterrein, en dat een keuze voor een lagere bevolkingsdichtheid de kosten van sanering binnen de perken zou houden, lijkt ons dat de meest logische keuze om te maken. Ook zijn wij van mening dat het percentage van 15% voor sociale huurwoningen wel hoger mag. Voorts blijft de Partij voor de Dieren van mening dat Tiny Houses in de toekomst goed zouden passen binnen de geschetste aanstaande gemeenschap die zal ontstaan op het Suikerfabriekterrein. We hopen dat hier in de verdere uitwerking van de wijkplanning rekening mee gehouden wordt, en de mogelijkheid van de komst van Tiny Houses open blijft.


B2. Erfgoednota 2017

Dankuwel voorzitter. De lange en rijke geschiedenis van de Stad is een van de mooiste aspecten van het wonen en werken in Groningen. Een centrum waar je haast struikelt over de architectonisch prachtige gebouwen van grote historische waarde is iets om trots op te zijn. De positieve respons van het Stadspanel over dit onderwerp liet al zien dat deze hoge mate van waardering voor ons erfgoed onder de bevolking ook leeft. Dat is iets om te koesteren, en om voor het behoud ervan in te investeren. De Partij voor de Dieren is met het verschijnen van deze conceptnota voor het erfgoed dan ook blij om te zien dat de gemeente dat ook daadwerkelijk doet, en op deze manier haar visie voor erfgoedbehoud over heeft weten te brengen in dit overtuigende document.

Ook zijn wij enthousiast over de voorgestelde actiepunten voor een verhoging van de duurzaamheid van het erfgoed. Vooral het idee van een specialistische energieadviseur voor het Groningse erfgoed klinkt ons als muziek in de oren. Wel vinden we het jammer dat de Prioriteit die aan deze Energieadviseur wordt gegeven slechts Middel is. Hetzelfde gaat op voor de Subsidies voor Meerkosten bij het Energiezuiniger maken van Erfgoed. Wij erkennen het krappe budget, maar zijn toch van mening dat deze investeringen juist de allerhoogste prioriteit zouden moeten krijgen.

Dit betekent natuurlijk niet dat de Partij voor de Dieren vind dat energiebesparende maatregelen mogen leiden tot aantasting van de cultuurhistorische waarde en het aangezicht van monumentale panden, maar juist zo’n specialistische energieadviseur zou ervoor kunnen zorgen dat de twee waardes hand in hand gaan. Daarnaast verdienen energiebesparende maatregelen zichzelf op termijn ook nog eens grotendeels terug door een lager energiegebruik. Dankuwel.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer