Woord­voering: Sportpark Corpus den Hoorn


20 september 2023

Mevrouw Bosma: Dank, Voorzitter. We hebben gemengde gevoelens bij deze sessie. Enerzijds zijn er goede stappen gezet door het college. De rangorde regels zijn weer leidend waardoor er 's avonds meer getraind kan worden en er meer ruimte is voor de breedtesport en de regie wordt versterkt met een stuurgroep.

Voorzitter: U heeft een interruptie van de heer De Haan.

De heer De Haan: Voorzitter, klopt het dat de Partij voor de Dieren zegt: "Rangorde regels zijn weer van toepassing." Dat is toch niet het geval? Twaalf en een half uur, daar heeft FC Groningen nog steeds recht op. Het is alleen dankzij FC Groningen dat ze nu hebben ingeschikt en er nog nog anderhalf uur ruis is. Het is niet helemaal waar wat u zegt. Klopt dat?

Voorzitter: Mevrouw Bosma.

Mevrouw Bosma: Wat ik ermee bedoelde is dat er meer ruimte is voor de amateurverenigingen in de avond. Dat er tijd is ingelopen. Dat er voorheen minder ruimte was en dat er volgens de brief van het college nu weer meer ruimte is 's avonds. Dat er nog steeds een probleem is, klopt. Anderzijds zijn de verenigingen nog altijd ontevreden. Hadden wij gehoopt dat het probleem inmiddels opgelost zou zijn? Natuurlijk. Volgens mij zitten we hier met een probleem waarop de enige echte oplossing is dat FC Groningen vertrekt. Dat is de enige oplossing die ook het grote verschil gaat maken. Daar hebben wij weinig over te zeggen, blijkt uit juridische
analyse. Wat wij wel betreuren, is dat er licht zit tussen de brief van het college en de brief van Groen Geel en GRC. Volgens mij zitten wij hier vooral met hoge verwachtingen van het college waaraan zij nooit hadden kunnen voldoen van alle partijen.

Voorzitter: Nog een hele korte interruptie van de heer Heiner, VVD.

De heer Heiner: Dank, Voorzitter. Voorzitter, op het moment dat de wethouder nu geregeld had, zeg ik via u tegen de Partij voor de Dieren, dat de FC over vijf jaar weg is en dat het heel duidelijk is: dit gaan ze doen en de FC heeft al getekend. Dan was ik een stuk tevredener geweest, dan dat het nu nog in deze vaagheid blijft.

Mevrouw Bosma: Of ik het ermee eens ben dat het beter zou zijn dat ze zeggen: "We vertrekken binnen vijf jaar." Ja, natuurlijk.