Woord­voering: Padde­poel­sterbrug


27 september 2023


Eerste termijn:

Dank voorzitter. In het fauna document dat aan de agenda hangt staat voor de voorkeurslocatie dat er binnen die variant nog een beplantingsbesparende optie is, waarmee er dus minder bomen en struiken sneuvelen. Kan het college toezeggen dat als het deze locatie wordt, voor die optie wordt gekozen?

Wethouder, geparafraseerd: Ja.

Tweede termijn:

Dank voorzitter, en dank ook aan de inspreker. Wat een doffe ellende is het dat we in een rijk land als Nederland zo ontzettend lang moeten wachten op de vervanging van broodnodige bruggen. Tot 2018 genoot ik ook regelmatig van de snelle en mooie route naar de ommelanden over de Paddepoelsterbrug op m’n racefiets. Toen ik het nieuws hoorde dat hij aangevaren was had ik eerlijk gezegd nooit kunnen voorspellen dat er vijf jaar later nog steeds geen schop in de grond is gegaan.

Laat ik dan ook zeggen dat ik de frustratie en teleurstelling van omwonenden en belanghebbenden snap. De kapotgevaren brug had gerepareerd moeten worden en had al jaren geleden teruggeplaatst moeten worden op maaiveldhoogte. Maar Rijkswaterstaat en het Ministerie hebben roet in het eten gegooid door een hoge, onbeweegbare brug te eisen. Als raad en als college kunnen we praten als brugman en lobbyen tot we een ons wegen, maar uiteindelijk gaan we er simpelweg niet over. En dat wordt hier pijnlijk duidelijk.

De Partij voor de Dieren begrijpt dat de gemeente, nadat ze het proces heeft overgenomen, in het kader van transparantie opnieuw alle mogelijke opties bij langs wou gaan. Blind verder bouwen op de locatie waar RWS op voorsorteerde doet geen recht aan de gevoelens die hier spelen. Maar ik begrijp ook dat het deelnemers aan het participatieproces ontzettend heeft gefrustreerd dat de uitkomst hetzelfde is, en dat het lijkt alsof het enige resultaat verdere vertraging is. Het lijkt ons net als de rest van de raad, als ik de bijdragen van de eerste termijn hoorde, verstandig om in het vervolg eerst de onmogelijkheden te bepalen en aan de hand daarvan te bepalen wat de bandbreedte is waarbinnen mensen kunnen participeren.

Mijn fractie kan leven met de keuze voor locatie 1 omdat de impact op natuur, waaronder bomen en het beschermde weidevogelgebied, daar het kleinst is. Dan tot slot nog het financiële aspect. Een schipper vaart een brug kapot, het rijk weigert een betaalbare lage brug toe te staan, en stelt vervolgens veel te weinig middelen beschikbaar om een hoge variant te kunnen betalen. Wij hopen en verwachten dat het rijk, en eventueel de provincie en buurgemeenten, alsnog over de brug komen om deze meerkosten voor het grootste deel te dekken. Tot zover voorzitter.

Wethouder: Over meebetalen Hogeland, Westerkwartier en provincie: gaan de vraag zeker stellen en ermee in gesprek.


Interessant voor jou

Woordvoering: Sportpark Corpus den Hoorn

Lees verder

Woordvoering: Ouder en Wijzer

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer