Woord­voering: Ouder en Wijzer


27 september 2023

Eerste termijn:

Dank voorzitter. LHBTQIA+ ouderen worden twee keer genoemd in het uitvoeringsprogramma als speciale doelgroep om rekening mee te houden. Heel goed, want pestgedrag en intolerantie komen helaas ook bij ouderen onderling voor. Maar vervolgens staan ze nergens genoemd in concrete plannen of actielijnen, dus mijn fractie vroeg zich af of dit nog wordt ontwikkeld.

Wethouder: Terecht wat u zegt, niet alleen jongeren worden gepest maar ouderen ook, dat is onterecht, iedereen moet in onze gemeente zichzelf kunnen zijn. Zijn in goed overleg met die groep. Willen in dit programma niet teveel van bovenop opleggen, ‘dit is het malletje waar u in moet passen’. Zijn in contact met roze ouderen, vanuit behoefte van die groep gaan we kijken wat er nodig is, sommigen willen graag samen wonen in een woonvorm.

Tweede termijn:

Dank voorzitter. De Partij voor de Dieren is blij met het uitvoeringsprogramma dat voor ons ligt. Het is fijn dat ouderen echt zijn betrokken en meegenomen worden in het opstellen van dit programma. Want zoals ze zelf al aangeven: “praat met ons, niet over ons”. Het voelt dan ook een beetje gek voor mij, als iemand van 30, om hier het woord over te voeren - maar de afgelopen zomer en alle jaren daarvoor heb ik volgens mij genoeg vlieguren gemaakt bij ouderen in de thuiszorg om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.

De Partij voor de Dieren is erg blij met de aandacht voor emotionele en sociale vitaliteit. Voor veel ouderen is het een grote stap om hulp te vragen of een hulpmiddel te gebruiken - naast schaamte is er ook het schuldgevoel, ze willen vooral niet andere mensen tot last zijn. Daarom is er ook goed dat dit programma de kracht van ouderen benadrukt en laat zien dat ze niet een last zijn of kwetsbaar zijn, maar een onmisbaar en waardevol onderdeel van elke bevolking en samenleving. Ouderen hebben levenservaring, een collectief geheugen en zijn vaak de verbindende schakel binnen families en sociale gemeenschappen. Hen helpen is dan ook geen last, financieel of anderszins, maar een genoegen, en iets waar ze recht op hebben.

Het is goed dat er speciale aandacht uitgaat naar ouderen met een migratieachtergrond en queer ouderen. Daarnaast denk ik dat het voorstel van vrijwillige huisbezoeken door getrainde vrijwilligers om eenzame ouderen uit hun schulp te helpen een schot in de roos is en iets waar veel ouderen baat bij zouden hebben. Tot zover, voorzitter.