Woord­voering: Actieplan huiselijk geweld


27 september 2023

Dank voorzitter, en dank aan de organisatie voor de indrukwekkende, heftige en informatieve sessie over seksueel geweld vorige week. De Partij voor de Dieren is erg te spreken over de lokale en regionale plannen tegen huiselijk geweld en seksueel geweld die voor ons liggen. Aan elke invalshoek lijkt gedacht: samenwerken, bespreekbaar maken, hulpstructuren inzichtelijk maken, geweld voorkomen, adequaat handelen bij bestaand geweld en ervoor zorgen dat het duurzaam wordt opgelost. Alles onderbouwd met recente wetenschappelijke onderzoeken en geschreven door bevlogen professionals, met input van ervaringsdeskundigen, en leunend op het werk en de expertise van vele maatschappelijke instanties, mogelijk gemaakt door extra financiële middelen die deze coalitie beschikbaar heeft gesteld. Onze complimenten.

In de collegebrief staat terecht dat geweld vaak te maken heeft met, ik citeer, “machtsverschillen en traditionele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En een cultuur waarin grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, seksisme en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen normaal is, biedt een voedingsbodem voor huiselijk geweld.”

Het cruciale belang om dit te doorbreken om geweld te voorkomen blijft naar mijn mening wat onderbelicht in de plannen. Voor preventie is ook echt die cultuuromslag nodig. De heersende cultuur van toxische masculiniteit, waarin mannen vaak nog altijd moeten voldoen aan het stereotype van stoer, sterk en macho, is een voedingsbodem voor geweld. Jongens wordt verteld dat ze een “watje” of “mietje” zijn als ze zich kwetsbaar opstellen of huilen. Veel jongens en mannen leren niet om met hun emoties om te gaan en na deze jaren op te kroppen is geweld vaak het resultaat. Nog meer dan het taboe doorbreken, geweld signaleren en handelingsverlegenheid voorkomen, moeten we onze jongens leren dat geweld niet hoort bij masculiniteit en deze traditionele opvattingen doorbreken. Op veel scholen zal vast aan jongens geleerd worden dat geweld en slaan niet de oplossing is, maar is hier niet een veel grotere inzet op nodig? Graag een reactie van het college.

Deze rape culture oftewel verkrachtingscultuur wordt verder versterkt door invloedrijke mannen als “grab em by the pussy” Donald Trump. Of misogyne influencers met extreme ideeën zoals Andrew Tate, die een verdienmodel hebben gebouwd op uitlatingen als “een vrouw is het bezit van een man”. Zij praten het aanranden en onderdrukken van vrouwen goed en moedigen het aan. Is er ook op online vlak niet meer actie nodig om te voorkomen dat met name jongens op een beïnvloedbare leeftijd door dit soort gewelddadige ideeën worden meegesleurd om geweld en de intergenerationele overdracht daarvan te beëindigen? Tot zover, voorzitter.

Wethouder: Normatieve maatschappelijke gesprek zit ook in offensief seksueel geweld, maar zou het ook mooi vinden als we dat meenemen in de lobby richting landelijk. We krijgen vrij weinig geld vanuit landelijk voor een probleem van deze omvang. Wil het sowieso meenemen in de lobby naar landelijk, als u daarvoor een steuntje in de rug wil geven is hij meer dan welkom. Maatschappelijke dialoog zou landelijk moeten zijn.


Interessant voor jou

Woordvoering: Ouder en Wijzer

Lees verder

Woordvoering Begroting 2024: Welzijn, gezondheid, zorg, diversiteit

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer