Woord­voering: Waterpret


10 mei 2023

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Dank aan de initiatiefnemers van dit voorstel. Het lijkt ons evident dat we in het kader van klimaatadaptatie nadenken over verkoelingsplaatsen voor mensen in de stad. Groningen is één van de heetste steden van Nederland en in de stad hebben we relatief weinig verkoelingsplekken. Wat ons betreft is dit een goed idee. Een belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat er rekening gehouden moetworden met de leefruimte van dieren. We weten dat er ganzen wonen in de grote vijver van het Stadspark, en we willen hun leefruimte niet inperken. De verkoeling van de een moet natuurlijk niet betekenen dat de ander een nieuwe plek moet zoeken. Daarom kunnen wij alleen instemmen als slechts een gedeelte van de plas aangewezen wordt voor menselijke recreatie. Daarnaast moeten we een plan hebben hoe we ervoor zorgen dat de ganzen ophun plek blijven.

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer De Haan van het CDA.

de heer de Haan (CDA): Voorzitter, het is misschien een wat technische vraag. Ik ben wel benieuwd of mevrouw Bosma mij ook kan vertellen om wat voor ganzenpopulatie het dan gaat. Hoe groot die populatie? Zijn er geen mogelijkheden om die ganzen op een andere plek in de buurt van het Stadspark te huisvesten? Het wordt namelijk wel als een harde eis neergelegd, dus ik ben wel benieuwd of mevrouw Bosma daar iets meer over kan zeggen.

Voorzitter: Mevrouw Bosma?

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Ja, daar kan ik zeker wat meer over zeggen. Wehebben gepraat met mensen die er meer van weten dan wij. Die mensen zeggen van dat ganzen in principe goed samen kunnen leven met mensen. Wat wij uit principe niet willen, is hun complete leefruimte innemen rondom de grote vijver in het Stadspark waar zij voornamelijk zitten. Laten we die menselijke recreatie, wat prima samen met de ganzen kan, gezamenlijk doen. We moeten er niet voor zorgen dat zij helemaal weg moeten.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): U heeft een vervolgvraag van de heer De Haan en daarna van de heer Lo-A-Njoe.

de heer de Haan (CDA): Voorzitter, maar dan zouden we toch ook die plas kunnen inrichten als plan om u in te zwemmen? U geeft aan dat de ganzen ook prima samen met mensen kunnen leven, dan zou die ganzen daar toch nog steeds welkom zijn? Er zal niet elke dag gezwommen worden, en wellicht wordt niet de hele plas gebruikt. Hoe ziet mevrouw Bosma dat voor zich?

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Ik begrijp uw vraag. Misschien heb ik dat inderdaad niet helemaal goed uitgelegd net. We bedoelen dat er wel een gedeelte blijft voor de ganzen, zodat zij daar in alle rust kunnen leven. Er kan best een gedeelte worden aangewezen voor mensen waar zij kunnen recreëren.

Voorzitter: We gaan naar de vraag van de heer Lo-A-Njoe.

de heer Lo-A-Njoe (D66): Ik heb een sluitende vraag, voorzitter. Even een check of ik het goed begrijp. Mevrouw Bosma heeft met experts gesproken, dat is hartstikke goed. De experts zeggen dat het heel goed samengaat als daar gezwommen wordt door mensen en ganzen. Uit principiële overwegingen willen ze het toch niet. Ik zie u al nee schudden, maar ik ga het vast horen.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Nee, ik begrijp dat ik het niet helemaal goed heb uitgelegd. Wat ons betreft en van wat wij hebben gehoord, kunnen die mensen die daar recreëren prima samen met de ganzen. Die ganzen voelen zich op zich niet weggejaagd, maar moeten wel een eigen veilige basis blijven houden. Dat is belangrijk voor ons.

Voorzitter: Gaat u verder met uw woordvoering.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Wat ik als laatste zei, is de overlast er dus niet voor moet zorgen dat de ganzen verjaagd worden. Menselijke recreatie gaat, zoals we allemaal weten, helaas ook vaak gepaard met overlast. Daarnaast vinden we het belangrijk om de rust in het park te waarborgen. Wat ons betreft is een park niet iets dat ontwikkeld hoeft te worden, het is goed zoals het is. Dit ook vanwege de ecologische waarde. Niet alle natuur hoeft voor mensen te dienen. We zouden met zijn allen moeten nadenken hoe we de rust in het park kunnen waarborgen.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Dan wat betreft het schaatsen. We begrijpen het enthousiasme van de indienende fracties. We delen het enthousiasme als half Friese fractie. Hierover kan ik zeggen dat onze steun wel afhankelijk is van het bedrag dat hiervoor gereserveerd moet worden, want volgens het preadvies gaat het om een grote investering. We willen dat even afwachten. In het kader van de rust van het Stadspark zouden we wel de voorkeur hebben voor kleinere locaties, zoals het Bernoulliplein. Dat is niet uit principe tegen de schaatsbaan. Bedankt.

Interessant voor jou

Woordvoering: Nationaal programma onderwijs

Lees verder

Woordvoering: MJP Leefomgeving en ruimtelijke economie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer