Woord­voering: Nationaal programma onderwijs


19 april 2023

Nationaal Programma Onderwijs

Dank voorzitter, Vorig schooljaar stopten er landelijk meer dan 30 duizend jongeren voortijdig met hun opleiding. In Groningen hebben we te maken met een relatief hoog percentage uitval. Een van de oorzaken volgens onderzoekers is motivatieverlies door corona, waar NPO-gelden onder andere voor bedoeld zijn.

Maar er speelt meer in het onderwijs. Er is een tekort aan leerkrachten en leerkrachten kampen met een te hoge werkdruk waardoor lessen uitvallen en niet altijd wordt toegekomen aan individuele ondersteuning. De werkdruk moet omlaag. Mijn vraag hierover aan de wethouder is: Hoe ziet de wethouder de link tussen de NPO-gelden en de andere grote opgaven zoals de hoge werkdruk in het onderwijs? Is het geen pleisters plakken en extra geld aanbieden terwijl er te weinig mensen zijn?

Om kansenongelijkheid tegen te gaan is het wat ons betreft het beste om zo vroeg mogelijk in te zetten. We moeten kijken waar de problemen zijn ontstaan en niet per se waar ze zich voordoen. Dus preventie van problemen die kunnen leiden tot uitval en vroegtijdige signalering van schooluitval. In die lijn zijn onze overwegingen voor de opties die er liggen de volgende:

1. De high dosage tutoring lijkt ons in dit geval een goede investering, omdat het om tijdelijke middelen gaat. Op deze manier kunnen we de grootste achterstanden snel wegwerken.

2. Brugfunctionarissen worden goed ervaren, dus een duurzame voortzetting en uitbreiding daarvan kunnen we alleen maar voor zijn. En voor het schoolontbijt geldt hetzelfde. Hiervoor hebben structurele middelen wel onze voorkeur.

3. De derde optie voor planontwikkeling, onderzoek en beleidsvorming heeft niet onze voorkeur, omdat wij juist minder geld willen naar de overheid en meer naar de praktijk.

Dan wil ik tot slot nog aandacht vragen voor het volgende: Volgens Unicef zitten veel minderjarige asielzoekers in Nederland zonder onderwijs. Wat ons betreft zien we dit ook als onderwijsachterstanden.

Het maatjesproject van het ISK werd de afgelopen jaren als zeer waardevol ervaren. Het lijkt ons een goed idee om ook hier vanuit NPO in te investeren, omdat het kinderen extra stabiliteit biedt voor een goede toekomst.

Interessant voor jou

Woordvoering: Studentenverenigingen escalatieladder.

Lees verder

Woordvoering: Waterpret

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer