Woord­voering: Studen­ten­ver­e­ni­gingen esca­la­tie­ladder.


19 april 2023

Dank voorzitter, In mijn studententijd ben ik veel bij studentenverenigingen geweest, maar afgelopen tijd zijn we ook als fractie op bezoek geweest. We zijn door de bestuursleden meegenomen in hun verhaal. Een verhaal dat lijkt op wat net verteld is door de verenigingen.

We maken ons zorgen over een aantal zaken: we weten dat de verenigingcultuur heel bepalend is voor gedrag van studenten binnen een vereniging. We weten ook dat er door de grote studentenverenigingen in Groningen stevig wordt ingezet op alcohol- en drugsmisbruik, er is veel aandacht voor mentale gezondheid en diversiteit, er is een groeiende samenwerking met Stadjers en goede doelen. Daarnaast wordt duurzaamheid steeds belangrijker en er zijn geen evenementen met dieren meer. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.

Tegelijkertijd zien we excessen: geweld, dierenmishandeling en hakenkruizen. Het zijn dingen we verafschuwen. En zijn uitingen door leden van dezelfde vereniging die een positieve cultuurverandering in gang heeft gezet.

Het zijn echter geen dingen die we de vereniging als geheel kunnen aanrekenen, omdat de vereniging niet formeel niet aansprakelijk is, zo zegt ook de collegebrief. Wij zijn als een van de initiatiefnemers van de interventieladder blij dat die er ligt. Toch rijst de vraag of die expliciet en toereikend genoeg is. Wanneer is iets een strike die valt onder ‘three strikes youre out’? En zo lezen we dat er kan worden overgegaan tot het (gedeeltelijk) intrekken van een vergunning. Ik denk dat meer duidelijkheid voor zowel de raad als voor de verenigingen goed zou zijn. Ik ben benieuwd naar de visie van de burgemeester daarop. En daarbij de vraag aan de burgemeester hoe hij de gesprekken over de cultuurverandering bij de verenigingen over gedrag ervaart.

Zoals alle cultuurveranderingen is deze helaas ook een van een lange adem. Er zal veel moeten gebeuren door bestuursleden en leden. Onze steun om door te gaan op de goede weg die is ingeslagen hebben de verenigingen. Daarbij ook onze steun aan het college om de gesprekken te intensiveren. We moeten de samenwerking opzoeken waar mogelijk, want uiteindelijk staan we voor dezelfde grote uitdagingen.