Woord­voering Werk & Inkomen, 13 december


13 december 2017

B1 Uitwerking voorkeursalternatief - Investeren Groningen Airport Eelde (GAE)

Dank voorzitter,

Er is door de raad gekozen voor de variant investeren en dit is uitgewerkt tot dit raadsvoorstel. Deze variant had niet onze voorkeur, we hadden liever gezien dat we zouden afbouwen. Ons unique sellingpoint in het Noorden is ons groene landschap, de rust, de mooie natuur en flora en fauna, die we juist moeten koesteren. Onze natuur, dat is waar we het over moeten hebben als we het hebben over een goed vestigingsklimaat.

Eelde is nooit rendabel geweest. Mogelijk zullen andere vliegvelden dat ook niet zijn. Maar we zien hier geen taak voor de overheid weggelegd om te investeren. Het gaat hier niet eens om een vliegveld. Of over het behouden ervan. Wat hier op tafel ligt, is een zeer risicovol plan om een vliegveld in de markt te willen plaatsen. Terwijl deze markt heel duidelijk nee zegt, en dat al jarenlang. Er is geen vervoerswens die zich laat vertalen naar vliegtickets om vanaf Groningen de hele wereld over te vliegen. Er is veel concurrentie, die allemaal die vraag, die er wel is, kunnen afvangen.

Wij zijn überhaupt geen voorstander van het stimuleren van vliegen. Maar in dit geval kunnen ook nog eens elke cent, die in dit doel geïnvesteerd wordt, als verloren beschouwen. En het gaat hier niet om een paar schamele centen. We hebben het hier, al jaren achtereen, over zeer grote bedragen.

Een kleine troost bij dit raadsvoorstel dat nu voor ons ligt, is dat het nog meer had kunnen zijn. Toch lukt het de sterke lobby die vanuit Eelde gevoerd wordt, steeds geld bij de aandeelhouders vandaan te halen. Het lijkt wel of het marketingbeleid van Eelde zich enkel en alleen richt op de aandeelhouders en de raadsleden om deze te bewegen te blijven investeren. Waarbij nu ook de randjes worden opgezocht van de regels omtrent oneigenlijke staatssteun.

Gelukkig komt er langzaamaan bewustzijn, dat we moeten afbouwen. We zien bijvoorbeeld dat in het voorstel is opgenomen dat we onze aandelen van de hand willen doen. Zodat gemeenschapsgeld aan betere doelen besteed kan worden. Vergeet niet: we hebben in deze stad veel armoede en daarbij vragen ook zaken als zorg, onderwijs en energietransitie ons geld en onze aandacht.

Het zal duidelijk zijn dat wij niet in zullen stemmen met dit voorstel en we hopen dat het college met een gedegen plan van aanpak komt om de aandelen zo snel mogelijk van de hand te doen.

B2 Compensatiepakket groen en duurzaamheid Eelde(Raadsvoorstel 23-11-2017)

Dank voorzitter,

Over dit punt zullen we kort zijn Dit voorstel is echt aanzienlijk beter dan het voorgaande dat we zojuist besproken hebben. Zo kan het dus ook.

B3 Ontwikkelingen in Winkelcentrum Paddepoel (collegebrief 22-11-2017)

Dank voorzitter,

Wij waren geen voorstander van het raadsvoorstel ‘Levendige stad ook op Zondagen’ dat in september 2014 is aangenomen door de raad. De reden daarvoor was dat het slechts door een krappe meerderheid van de ondernemers werd ondersteund. Ook waren we bezorgd om de positie van kleine ondernemers. Naast ons waren meerdere partijen bezorgd om de positie van kleine ondernemers, maar het college wist destijds deze zorgen weg te praten. Middels evaluaties zou een vinger aan de pols gehouden worden. Verder is in het voorstel expliciet de vrijheid gegarandeerd dat ondernemers zelf hun openingstijden konden bepalen.

Nu blijkt dat deze vorm van vrij ondernemerschap, die door de invoering van de koopzondagen getracht is te bewerkstelligen, niet voor elke ondernemer gerealiseerd is. Integendeel. Over het hoofd is gezien dat het wijzigen van regels invloed zou hebben op de afspraken die ondernemers reeds in het verleden met elkaar hadden gemaakt. Er is in de aanloop van het raadsvoorstel niet zorgvuldig genoeg onderzocht of de wijziging van regels juridische consequenties zou kunnen hebben zoals nu voor ondernemers in winkelcentrum Paddepoel het geval is. Ook ondernemers zelf hebben mogelijk deze ontwikkeling niet aan zien komen.

Dat het college en alle partijen waarmee ze aan dit voorstel werkte– zoals de GCC – dit niet zag aankomen, vinden wij verwijtbaar.

Dit conflict is nu al te lang gaande met veel onzekerheid en schrikbarende hoge boetes voor de ondernemers tot gevolg. Uit de brief van het college blijkt dat er nog steeds geen oplossing voor handen is, waar iedereen zich in kan vinden. Het is nu wachten op uitspraken van rechters, uitvoering van landelijk ingediende moties, of de ijdele hoop dat het conflict zich via bemiddeling uiteindelijk oplost.

Wij willen het college oproepen al het mogelijke te doen de gemaakte fout te herstellen. Mogelijk door de winkeltijdenverordening aan te passen om toch nog keuzevrijheid voor de opening op koopzondag te realiseren, en of anders andere mogelijkheden te onderzoeken en deze aan de raad voor te leggen.

Daarnaast willen wij het college ook vragen te evalueren waarom de ontwikkelingen die nu gaande zijn in Paddepoel destijds bij de invoering van dit raadsvoorstel niet waren voorzien.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer