Woord­voering Commissie Werk & Inkomen, 24 januari


24 januari 2018

B2 Eindrapportage Project Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 (Collegebrief met nieuwe versie bijlage 27-12-2017)

Dank voorzitter,

Dank voor de eindrapportage van het project Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 "Samen naar een werkende toekomst"

Uit de rapportage blijkt wat we al hadden kunnen vermoeden. Zonder startkwalificatie heb je weinig kans op de arbeidsmarkt. Na het project Aanpak Jeugdwerkloosheid volgt nu een vervolg traject.

Het college schrijft dat dit vervolgproject voor de komende twee jaar zal als centraal doel hebben om vanuit een sluitende aanpak rondom jongeren voornamelijk zonder startkwalificatie de match op werk te realiseren. Het is de bedoeling deze jongeren duurzaam om weg te helpen. Onder duurzaam wordt in deze door het college en de stellers van het rapport verstaan: minimaal 6 maanden werk van ten minste 24 uur per week.

Wij hebben wat moeite met de term duurzaam zoals in dit doel omschreven wordt. School bereidt je immers voor op de toekomst. Het gaat in deze om de start voor je verder leven, waarbij scholing en diploma’s nieuwe deuren voor je kunnen openen. Duurzaam is ons inziens een goede start voor de rest van je leven waaraan je vervolgens zelf een invulling aan geeft.

Wij zien het matchen op werk, indien dit niet een werkleertraject met uitzicht op een startkwalificatie – dus basis - , dus niet direct als een oplossing. In het eindrapport wordt daar nu juist met de aanbevelingen wel volop op ingezet.

Wij denken dat we zelf andere accenten dan die in het rapport zijn genoemd moeten leggen. En dan zien we gelukkig dat het college het voornemen heeft dat samenwerking met het onderwijs moet worden gezocht. Ook noemt het college de noodzaak om kwetsbare jongeren, zonder startkwalificatie en met zorgproblematiek weer terug te begeleiden naar onderwijs. Dit zijn voor ons de belangrijke accenten. Aansluiting met het onderwijs, en dan ook in die zin dat samenwerking met het onderwijs moet worden gezocht ter voorkoming van schooluitval. Vroegtijdige signalering en direct ingrijpen – met o.a. loopbaancoaches – om de situatie een wending te kunnen geven voordat het te laat is. Dit is een aspect wat we in het rapport en de reactie van het college nog missen. Graag een reactie van het college hierop.

Tot slot sluit hier de duurzaamheidsambitie, die ik eerder al noemde, nauw op aan. Doelen als zes maanden werk is niet iets waar we naar moeten streven, we moeten meer willen. Namelijk een goede voorbereiding voor jongeren op het verdere leven. Is het college het met ons eens dat we de term duurzaam in deze anders moeten formuleren? Zodanig dat in het doel is opgenomen dat jongeren een goede basis moet worden gegeven waarmee zij niet voor een paar omschreven maanden, maar voor jaren via school, diploma’s of zij via een werkend leven met de juiste bagage verder kunnen? En dat daarmee een goede samenwerking met scholen wordt gerealiseerd door ook in te zetten op schooluitval voortijdig te signaleren. Graag een reactie.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer