Beleids­regel circussen zonder wilde dieren


29 januari 2014

Constaterende dat:

 • Ondanks het huidige voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren, circus Belly Wien, inclusief wilde dieren, een bezoek aan onze stad bracht;
 • Slechts één circus zonder wilde dieren is benaderd om naar Groningen te komen in 2014;
 • Na deze mislukte poging, geen nieuwe circussen zonder wilde dieren meer zijn benaderd;
 • Er nu wel meerdere aanvragen liggen voor circussen met wilde dieren;


Overwegende dat:

 • Menselijk vermaak ten koste van dierenwelzijn onwenselijk is;
 • Circussen zonder dieren minsten zo vermakelijk kunnen zijn voor toeschouwers;
 • Circussen met wilde dieren binnenkort landelijk verboden zullen worden;
 • Groningen als moderne gemeente beter stelling zou kunnen nemen, vooroplopend aan deze wetgeving en daarbij tegemoet komend aan de groeiende weerstand onder burgers tegen circussen met wilde dieren(1);
 • Via een beleidsregel eenvoudig bepaald kan worden dat de gemeente circussen actief uitnodigt op zo'n wijze dat geborgd wordt dat er geen circussen met wilde dieren meer komen in Stad

Verzoekt het College:

 • Een beleidsregel op te stellen, zoals in de gemeente Heemskerk, waarin wordt bepaald dat circussen zonder wilde dieren actief uitgenodigd worden door de gemeente Groningen;
 • Bij de uitvoering van deze beleidsregel er zorg voor wordt gedragen dat de voor circussen beschikbare ruimte op jaarbasis volledig ingevuld wordt door circussen zonder wilde dieren

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder Kris van der Veen

Partij voor de Dieren GroenLinks

1 Voorbeeld: in de gemeente Heemskerk staat het merendeel van de bevolking achter het beleid tegen circussen met wilde dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, Stadspartij, StudentenStad, 3ledenPvdA

Tegen

MerendeelPvdA, VVD, D66, SP, ChristenUnie, CDA

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer