Motie Boeren­zwa­luwen en andere dieren


18 december 2013

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 18 december 2013, besprekende het revitaliseringsplan Woonschepenhaven,

Constaterende,

dat er veel onrust bestaat onder de inwoners van de Woonschepenhaven met betrekking tot de aanstaande revitalisering dat deze deels te maken heeft met het feit dat er in de afgelopen jaren ingrepen aan hun omgeving zijn gedaan waardoor een groot deel van de daar aanwezige vogels zijn verdwenen dat er ook binnen de Woonschepenhaven veel dieren leven, voor wiens leefomstandigheden men vreest

Overwegende,

dat boerenzwaluwen bijvoorbeeld hoog op de lijst van uitsterven staan

dat de gemeente verplichtingen heeft onder de Flora en Faunawet
dat een nauwkeurige inventarisatie van de aanwezige dieren een deel van de onvrede bij de inwoners zou kunnen wegnemen

Spreekt uit,

dat het college nauwkeurig in kaart brengt welke dieren er leven en op welke wijze ervoor
gezorgd wordt dat zij geen overlast ondervinden van de revitalisering

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie handhaving aanlijnplicht

Lees verder

Beleidsregel circussen zonder wilde dieren

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer