Motie hand­having aanlijn­plicht


27 november 2013

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 29 november 2013, besprekende de Evaluatie wijzigingen in het hondenbeleid en het Eindrapport klachtonderzoek bij Stadsbeheer,

Constaterend

Dat de strikte handhaving van het aanlijngebod waartoe in 2009 door de Raad is besloten, tot veel maatschappelijke onrust heeft geleid

Overwegend

Dat de aanpassingen in het hondenbeleid in 2009 geïnitieerd waren door de behoefte iets aan de overlast van hondenpoep te doen

Spreekt uit dat

Slechts op de aanlijnplicht gehandhaafd dient te worden in geval van overlast

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren

Gerjan Kelder


Status

Voor

PartijvoordeDieren, Stadspartij

Tegen

Lees onze andere moties

Ecologische oevers

Lees verder

Motie Boerenzwaluwen en andere dieren

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer