Safe sex voor de poes


13 november 2013

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 13 november 2013, besprekende de begroting van 2014,

Constaterende,

dat met het mogelijkerwijs verdwijnen van de Stadjerspas ook het voordelig chippen, castreren en steriliseren van katten ten prooi valt aan de bezuinigingen

Overwegende,

dat steeds meer mensen het met steeds minder geld moeten doen en dat anticonceptie en chippen van de kat zonder kortingsmogelijkheden via de Stadjerspas erg kostbaar zijn, zodat er een geboorte overschot van jonge katjes dreigt

Spreekt uit,

dat het college het chippen, castreren en steriliseren van katten voor minima betaalbaar houdt op een wijze vergelijkbaar met die van de Stadjerspas,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Eerlijk bankieren

Lees verder

Ecologische oevers

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer