Motie megastal


26 juni 2013

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 26 juni 2013,

Constaterende

Dat er in de landbouwsector nog steeds sprake is van een verdergaande intensivering
Dat zich deze ontwikkelingen ook binnen de gemeentelijke grenzen voltrekken

Overwegende

Dat het maatschappelijk draagvlak hiervoor steeds verder afkalft
Dat dit te maken heeft met zaken als dierenwelzijn en milieu

Spreekt uit

Een kritische houding te hebben ten opzichte van een verdere intensivering van landbouwbedrijven binnen de gemeentelijke grenzen

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Licht, Lucht en Groen in het Noorderplantsoen

Lees verder

Eerlijk bankieren

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer