Motie duur­zaamheid als kerntaak


19 juni 2013

De gemeenteraad van Groningen, bijeen op 19 juni 2013, besprekende de Voorjaarsnota 2014

Constaterende

Dat in deze nota wordt voorgesteld een miljoen euro te korten op het budget voor duurzaamheid
Dat het college aankondigt binnenkort een kerntakendiscussie te willen voeren

Overwegende

Dat duurzaamheid onverminderd prioriteit dient te hebben

Verzoekt het college nu alvast uit te spreken dat

Duurzaamheid een kerntaak van de gemeente is en blijft

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Energie Inspecteurs

Lees verder

Motie Rebound en Schoolmaatschappelijk werk

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer