Motie Energie Inspec­teurs


19 juni 2013

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 19 juni 2013, besprekende de Voorjaarsnota 2013

Constaterende:

Dat u 140000 euro wilt bezuinigen op inspecteurs van het bedrijfsleven

Het een wettelijke taak is van gemeentes, geregeld in de Wet Milieubeheer om bedrijven en instellingen te controleren

Overwegende:

Dat uit een zeer recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastruktuur en Milieu blijkt dat Nederland veel meer zou kunnen besparen als bedrijven en instellingen zich meer aan de regels hielden

Verzoekt het college

Ervoor te zorgen dat binnen het overgebleven budget van duurzaamheid, dan wel bij een andere post, voldoende middelen worden gehaald om deze inspecties door te laten gaan

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Stichting Dierenopvang Groningen

Lees verder

Motie duurzaamheid als kerntaak

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer