Instellen van vuur­werk­vrije zones in de stad


19 december 2012

Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende het instellen van vuurwerkvrije zones in Stad

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 19 december 2012,

Constaterende:

- Dat veel mensen een hardgrondige hekel hebben aan vuurwerk
- Dat veel dieren erg bang zijn voor vuurwerk en in sommige gevallen zelfs getraumatiseerd raken
- Dat dieren de knallen dubbel zo hard horen als mensen

Overwegende:

- Dat er op 31 december amper aan het geknal valt te ontkomen

Verzoekt het college

- Verschillende gebieden in de stad te benoemen tot vuurwerkvrije zone
- Dit duidelijk aan te geven door middel van borden en hier goed op te handhaven

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer