Geen verhoging honden­be­lasting


19 november 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 14 november 2012, besprekende de begroting 2013

Constaterende:

- Dat Groningen een gemeente is met een hoge lokale lastendruk
- Dat hondenbelasting geen doelbelasting is en dat de hondeneigenaar er niets specifieks honderigs voor terugziet

Overwegende:
- Dat de gemeente Groningen met de opruim- en aanlijnplicht dit jaar veel heeft gevraagd aan hondeneigenaren
- Dat een verhoging van de hondenbelasting voor veel eigenaren als een klap op de vuurpijl zal aankomen en het draagvlak voor het gemeentelijk hondenbeleid niet zal vergroten

Verzoekt het college

- De verhoging van de hondenbelasting uit de Tarievennota 2013 te schrappen

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer