Minima 2e hond


14 november 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 14 november 2012, besprekende de begroting 2013

Constaterende:

- Dat er korting geldt voor de hondenbelasting voor minima bij 1 hond
- Dat deze korting niet geldt voor de 2e hond

Overwegende

- dat asielen overvol zitten
- dat een asiel, hoe goed de zorg ook is, geen thuis is voor honden en katten
- dat hier ook een kostenplaatje aan is verbonden voor zowel asiel als gemeente
- dat iedereen die een hond uit het asiel haalt hier voor moet betalen en een hond krijgt die ingeënt en geneutraliseerd is
- hierdoor het fokken van honden wordt ontmoedigd

Verzoekt het college

- De korting op hondenbelasting voor minima ook voor een 2e hond in te voeren, alleen indien de eigenaar kan aantonen dat het om een hond uit het asiel gaat


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer