Duur­zaam­heids­centrum


14 november 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 14 november 2012, besprekende de begroting 2013
Constaterende:

- Dat Groningen in 2035 energieneutraal wil zijn
- Dat er geen fysiek inlooppunt meer bestaat voor mensen die op zoek zijn naar informatie over duurzaamheid en duurzaam wonen

Overwegende:
- Dat energieneutraliteit niet alleen beter is voor milieu en klimaat, maar ook een realistische voorbereiding op de toekomst, gezien de eindigheid van fossiele brandstoffen
- Dat versterken van grassroots initiatieven vaak succesvoller is dan gemeentelijk topdown beleid

Verzoekt het college

- Met een plan te komen voor een nieuw duurzaamheidscentrum waarbij wordt onderzocht hoe kan worden aangesloten bij bestaande burgerinitiatieven

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer