Poep­con­tainers


14 november 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 14 november 2012, besprekende de begroting 2013,


Constaterende:

- dat veel hondeneigenaren best de uitwerpselen van hun hond willen opruimen, maar hier niet een uur mee rond willen lopen
- dat de introductie van het nieuwe hondenbeleid tot veel plicht en gebod voor hond en baas heeft geleid, maar dat deze er weinig voor terug hebben gekregen

Overwegende:

- dat er ondanks de invoering van de opruimplicht, geen afvalbakken bij zijn geplaatst
- dat plaatsen van meer afvalbakken tot vergroting van het draagvlak van de opruimplicht zal leiden

Verzoekt het college

- meer afvalbakken te plaatsen bij plekken waar honden worden uitgelaten


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer