Bont uit het straat­beeld


14 november 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 14 november 2012, besprekende de begroting 2013

Constaterende dat:

- Er in steeds meer modeartikelen echt bont wordt gebruikt;
- Steeds meer mensen niet weten dat het om echt bont gaat bij het kraagje van hun jas

Overwegende dat:

- Bont een overbodig luxeproduct is waarvoor dieren een afschuwelijk leven leiden, ook in Nederlandse fokkerijen;
- Dat het draagvlak voor bont volgens onderzoek steeds verder afbrokkelt

Verzoekt het college:

- Zich uit te spreken tegen het gebruik van en de verkoop van bont in kleding;
- Van Groningen een bontvrije gemeente te maken

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer