Motie Handen af van Duur­zaamheid!


27 juni 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2012, besprekende de Voorjaarsbrief,


Constaterende:

- dat fossiele brandstoffen opraken
- dat de delving hiervan met steeds meer milieuschade gepaard zal gaan

Overwegende:

- dat fossiele brandstoffen ook steeds duurder zullen worden
- dat het op korte termijn niet te verwachten is dat mensen wat energie betreft zullen consuminderen

Verzoekt het college

- bij de bezuinigingen niet te tornen aan geld voor duurzame ontwikkeling/ Groningen energieneutraal 2035


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de DierenStatus

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer