Motie proef­dier­vrije schoon­maak­mid­delen


27 juni 2012

Motie proefdiervrije schoonmaakmiddelen


De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2012, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende:

- dat schoonmaakmiddelen vaak niet proefdiervrij zijn
- dat proefdieren een erbarmelijk leven leiden, met veel pijn en stress
- dat er een nieuwe aanbesteding voor een schoonmaakcontract wordt voorbereid, getuige de bijlage van de eerste Voortgangsrapportage 2012

Overwegende:

- dat het gebruik van proefdieren voor schoonmaakmiddelen vanuit moreel oogpunt onacceptabel is
- dat er prima schoonmaakmiddelen bestaan waar geen proefdiergebruik aan ten grondslag ligt


Verzoekt het college

- in het bestek van de nieuwe aanbesteding het onderdeel proefdiervrij op te nemen
- en hieraan een significante weging toe te kennen

-tevens het onderwerp milieuvriendelijkheid in het bestek op te nemen

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de DierenStatus

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Aanlijngebod

Lees verder

Motie Handen af van Duurzaamheid!

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer