Motie Aanlijn­gebod


30 mei 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 mei 2012, besprekende de evaluatie van het Hondenbeleid,

Constaterende:

- dat de huidige strikte naleving van het aanlijngebod tot veel wrevel bij hondeneigenaren leidt
- dat er daarom voor boa’s ruimte zou moeten zijn voor een eigen beoordeling, gebaseerd op het proportionaliteitsbeginsel

Overwegende:

- dat overlast van loslopende honden wellicht moeilijk definiëerbaar, maar eenvoudig waarneembaar is

Verzoekt het college

- de boa’s niet op grond van het gelijkheidsbeginsel de aanlijnplicht te laten handhaven, maar op grond van het proportionaliteitsbeginsel
- en op deze wijze het draagvlak voor het hondenbeleid te vergroten

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

VVD

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer