Motie Poep­con­tainers


30 mei 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 mei 2012, besprekende de evaluatie van het Hondenbeleid,

Constaterende:

- dat veel hondeneigenaren best de poep van hun hond willen opruimen, maar hier niet een uur mee rond willen lopen
- dat vogels in afvalbakken zitten en hier dingen uithalen en dat ook geuroverlast ertoe leidt dat er afsluitbare afvalbakken nodig zijn

Overwegende:

- dat de introductie van het nieuwe hondenbeleid tot veel plicht en gebod voor hond en baas heeft geleid, maar dat deze er weinig voor terug heeft gekregen
- dat er ondanks de invoering van de opruimplicht, geen afvalbakken bij zijn geplaatst
- dat aan de Vereniging Hondvriendelijk Groningen slechts een aanbod tot herschikken van het bestaande aantal afvalbakken is gedaan
- dat het de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld prima is gelukt om uitstekende hondepoepcontainers te plaatsen, die in aanschaf wat duur zijn, maar door aansluiting op het riool in onderhoud goedkoop en bovendien: hygiënisch
- dat de gemeente Groningen zich hier ook al heeft georiënteerd
- dat in ieder geval bij de losloopplekken afvalbakken geplaatst moeten worden

Verzoekt het college

- pas over te gaan tot invoering van de opruimplicht nadat er voldoende afvalbakken bij geplaatst zijn zodat handhaving daadwerkelijk mogelijk is.

en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder Jan Seton
Partij voor de Dieren CDA


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer