Nieuwe opzet Stad­jerspas 2012


28 november 2011

Amendement


Wijziging van het raadsvoorstel en de nota inzake Nieuwe opzet Stadjerspas 2012 e.v.

De Partij voor de Dieren stelt het volgende amendement voor:

-In nota Nieuwe opzet Stadjerspas 2012 e.v. van 20 september 2011, komt een zesde voorstel voor een nieuwe opzet van de stadjerspas, namelijk die van de duurzame stadjerspas met lange termijn visie, waarvan u in de bijlage een uitgebreide beschrijving en onderbouwing vindt.

De 1e wijziging is onder I:
de nota "nieuwe opzet Stadjerspas 2012 e.v." vast te stellen met de toevoeging van optie 6; de duurzame stadjerspas met lange termijnvisie.

-In het raadsvoorstel inzake Nieuwe opzet Stadjerspas 2012 e.v., wordt op pagina 2 punt II het voorstel om te kiezen voor optie 5, geschrapt. Hiervoor in de plaats komt de tekst:

(2e wijziging onder II):
te kiezen voor plan 6: de duurzame stadjerspas met lange termijnvisie.

Toelichting (zie voor de uitgebreide toelichting de bijlage)
Plan 6, de duurzame stadjerspas met lange termijnvisie, zet in op een imagoverbetering van de stadjerspas. Hierdoor zullen mensen uit de duurdere categorieën (zoals die van de pas die 65,- euro in aanschaf kost) de pas sneller aanschaffen. Door dit grotere bereik van de pas en het nieuwe imago, zullen bedrijven bereid zijn te betalen om aan de pas deel te nemen. Hierdoor worden meer opbrengsten gecreëerd. Er wordt een groupon-systeem gevormd, waarbij deelnemers en eventueel overige stadjers via de e-mail geregeld bericht krijgen van aanbiedingen. Door meer via internet te communiceren naar de doelgroep, kan bespaard worden op druk- en bindwerk. Non-profit kortingen worden exclusief voor de minima. Daarnaast wordt de voorkeur gegeven aan fairtrade en duurzame producten, zodat de stadjerspas op de lange termijn ook bijdraagt aan een eerlijke en gezonde maatschappij. Deze pas behaalt tevens de beoogde besparing van 250.000 euro.

De duurzame pas zorgt dus voor een positieve impuls voor de pas en de economie in de stad en blijft daarnaast een pas voor iedere stadjer. De stadjerspas wordt een privilege, in plaats van een uit financiële overwegingen noodzakelijk bezit.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Stadspartij, CDA, PartijvoordeDieren

Tegen

VVD, SP, S&S, PvdA, GroenLinks, D66, CU

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer