Motie warme stad


9 november 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 9 november 2011, besprekende de begroting 2012,


Constaterende dat:

- er in de gemeente veel warmte verloren gaat bij productie door bedrijven. De Suikerfabriek zou bijvoorbeeld tienduizenden huizen kunnen verwarmen als de vrijkomende warmte benut wordt voor woningen.
- er momenteel onderzoek gedaan wordt naar de opvang van deze warmte, waarbij alleen gekeken wordt naar de productie door het UMCG en de Suikerfabriek.

Overwegende dat:

- er meer bedrijven zijn waarbij de warmte benut kan worden voor woningen en dergelijke, bijvoorbeeld het Martini ziekenhuis.
- in veel andere gemeentes al warmte van productie door bedrijven wordt benut voor woningen, zoals Amsterdam, Rotterdam en Purmerend. Groningen loopt op dit vlak dus achter.
- Groningen de ambitie heeft de duurzaamste stad te zijn. Om deze ambitie te behalen, is het zaak om niet achter te lopen bij dergelijke projecten, maar om juist toonaangevend te zijn.


Verzoekt het college

- Om onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor opvang van warmte, geproduceerd door andere bedrijven in de stad dan alleen het UMCG en de Suikerfabriek en dit zsm terug te koppelen naar de raad.


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

VVD, Stadspartij, D66

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer