Motie opvoe­dings­ursus honden Stad­jerspas


27 juni 2012

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 juni 2012, besprekende de Voorjaarsbrief,

Constaterende:

- dat het hondenbeleid recentelijk veel stof heeft doen opwaaien
- dat handhaving van zowel opruim- als aanlijnplicht er voor veel baasjes toe heeft geleid dat wandelen met hun hond er niet leuker op is geworden


Overwegende:

- dat het imago van de stad Groningen qua hondvriendelijkheid best een oppepper kan gebruiken
- dat de financiële draagkracht van veel Stadjers er de komende tijd niet op vooruit zal gaan
- dat een opvoedingscursus voor honden veel kan betekenen voor de relatie tussen zowel hond en baas als die tussen hond, baas en hondloze Stadjer
- dat het jammer zou zijn als gebrek aan geld voor mensen een reden zou zijn om geen hondencursus te volgen
- dat met name de hond hiervan de dupe zal worden


Verzoekt het college

- een haalbaarheidsonderzoek te doen naar het opnemen van een hondencursus in de Stadjerspas 2013


en gaat over tot de orde van de dag.


Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer