Motie Verbod op Viswed­strijden voor kinderen


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007

Constaterende

- dat uit een NIPO enquete van 2002 blijkt dat 73 % van de Nederlanders hengelen geen geschikt middel vindt om kinderen respect voor dieren bij te brengen
- dat het competitie element bij viswedstrijden ertoe kan leiden dat men gehaast met de gevangen vis omgaat, hetgeen erin kan resulteren dat het dier meer verwond raakt dan anders


Overwegende

- dat een kind op deze wijze de boodschap mee kan krijgen dat een dier gebruikt mag worden voor spelletjes, waarbij het welzijn van het dier er niet toe doet
- dat het beter is kinderen te leren dat men dieren, dus ook vissen, met rust moet laten

Verzoekt het college

- een verbod op viswedstrijden voor kinderen in te stellen in alle wateren waartoe zij in deze gerechtigd is

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de DierenStatus

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer