Motie einde hengelen


30 maart 2011

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 maart 2011, besprekende de discussienotitie “Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen” uit 2007


Constaterende:

- dat reeds in 1987 door wetenschappers is aangetoond dat het zeer waarschijnlijk is dat een vis pijn en angst ervaart ;
- dat een Engels onderzoek van 2003 van de universiteit van Edinburgh en het Roslininstituut een aanvulling hierop is, doordat het de pijnreceptoren rond de bek en op de kop van de vis aantoont en precies lokaliseert, hetgeen er bij de regenboogforel 58 zijn ;
- dat ook vogels het slachtoffer kunnen zijn van vishaakjes in vissen of stukjes brood;
- dat in 2010 38 vogels bij Stichting Dierenopvang Groningen (vroeger: ’t Hemelrijck) zijn binnengebracht die vishaakjes hadden ingeslikt, dan wel verstrikt waren geraakt in visdraad


Overwegende:

- dat het vissen in wateren van de gemeente zoals stadsvijvers slechts ten doel heeft de visser een aangename tijd te bezorgen;
- dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat 29 % van gevangen en daarna weer losgelaten vissen binnen drie dagen overlijdt
- dat uit onderzoek in opdracht van het toenmalig ministerie van LNV uit 2010 is gebleken dat voor een derde van de vissers visvriendelijkheid geen overweging is bij de aankoop van materiaal ;
- dat uit dit onderzoek tevens blijkt dat 27 % van alle vissers zwaar beschadigde vis terugzet en dat 19 % van alle vissers toch probeert een diep geslikte haak te verwijderen;


Verzoekt het college

- een verbod op de hengelen in te stellen in alle wateren waartoe zij in deze gerechtigd is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerjan Kelder
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer